Helsevesen

Norske sykehus er sprengt. Nedbyggingen må stoppes

Norske Sykehus er sprengt. Nedbyggingen må stoppes

Dette var budskapet fra Sven Erik Gisvold på årsmøtet til Helsetjenesteaksjonen nylig.  Gisvold er professor dr.med. ved Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og overlege ved Anestesiavdelingen, St. Olavs hospital i Trondheim.

Hans konklusjoner var, basert på en godt dokumentert PowerPoint-presentasjon:

1. Nedbyggingen av norske sykehus har gått alt for langt og har vært unndratt åpen diskusjon. Konsekvensene er dramatiske.

2. Foretaksreformen og NPM er svært uheldig og bidrar til en dehumanisering av helsevesenet. Språket påvirker oss umerkelig.

3. Denne bølgen er dessverre internasjonal og dermed større og mer alvorlig enn vi kanskje er klar over. Det trengs hardt skyts og gode politiske kontakter for å snu på dette.

Les hele hans presentasjon. Hva tenker du om dette?


Kommentarer   

0 #1 Reidar Schwebs 19-03-2018 08:26
Se også Hovedsaken i Aftenposten sist lørdag 17. mars om sykehuset Kalnes (Østfold)som skulle ha 0 korridorpasient er, men i fjor fikk 3800!
0 #2 Maj- Len Sundin 22-03-2018 10:33
Jeg er helt enig. Beleggsprosente n på Norske sykehus er > 100 %. På Bærum sykebhus ligger det ofte over > 130% på indre medisin. personale sliter og bemanningen står ikke i forhold til arbeidsoppgaven e. Dette er rovdrift på personalen og en stor risk for akutte pasienter siden vaktberedskapen er for dårlig og pasienter dør uten tilsyn fordi personalet ikke rekker alt. Det er ikke det at de ikke vil, men kapasiteten er sprengt. Så skal alle registeringer og dokumentasjon i henhold til "New Public Managment " spøket oppfylles !!!

Ullevål sykehus bør bestå og Aker sykehus gjenåpnes som lokalsykehus. Det "Nye Rikshospitalet på Gaustad må ikke bygges!!! Ullevål bør rehabiliteres og bygges ut i stedet. Der er det mere plass om en sanerer og river en del gamle bygg. Det koster mer å bygge ut på Gaustad og Rikshospitelet! !! Galskap.

Befolkningsutviklingen i Oslo med omegn blir ikke mindre!!!

Maj-Len Sundin tidligere ansatt på Ullevål i 22 år og sjefsykepleier der i 12 år, samt direktør på Aker sykehus i 6 år. Aker sykehus eigner seg ikke til å gjøres om til et psykiatrisk sykehus, slik "noen" på OUS ønsker.Til det er logistikken og gamle bygninger uegnet.
De øverste etasjene i Medisinsk Blokk er ikke egnet til pasienter som ikke kan gå gå selv, siden rømnigsveiene (baktrappen fra etasjene er for trang og bratt og kan ikke brukes til bårer med alvorlig syke pasienter ved evakuering.(bra nn) Det har vært meldt fra om flere ganger og var en del av Byggetrinn 2, som dessværre ble stoppet i bystyret av byråd Bakken (AP)i sin tid.

Medisin blokkens 3-4 øverste etasjer kan brukes til forskningslokal er, pasienthotell eller lignende. Til psykiatri er det definitivt ikke egnet av flere grunner.(trangt , selvmordsfare etc)

Beste hilsen

Maj-Len

Legg til kommentar

Sikkerhetskode
Vis ny kode