Helsevesen

Uansvarlig reduksjon av sengeplasser i Oslo

Uansvarlig reduksjon av sengeplasser i Oslo

Dette er det tydelige budskapet fra Bjørg Marit Andersen, professor dr.med og tidligere avdelingsoverlege ved Oslo Universitetssykehus Ullevål. Hun leder nå interimsstyret for Redd Ullevål-aksjonen:

"Oslo universitetssykehus (OUS) har laget en utviklingsplan 2035 (april 2018) som viser til realisering av fremtidens sykehusutbygging i Oslo. Her skal Rikshospitalet (RH), Aker sykehus og Radiumhospitalet bygges ut mens Ullevål sykehus skal legges ned.

Av beredskapshensyn skal bare 85 % av sengekapasiteten være belastet- noe som reduserer antall aktive senger til 1790.  Radiumhospitalet og en stor del av Rikshospitalet og Ullevål sykehus er også region- og landsdekkende, og Lovisenberg og Diakonhjemmet er private sykehus med sengeplasser kjøpt av Helse Sør-Øst. Dette reduserer sengetallet med minst 600 senger. Igjen står færre enn 1200 somatiske senger, dvs. 1,8 per 1000 Oslo-innbyggere; betydelig lavere enn landsgjennomsnittet; 2,6/1000 (2016). Hvis Ullevål sykehus med 800 somatiske senger legges ned som bestemt, blir sengetallet minimalt i Oslo; 400; dvs. 0,6 senger per 1000 innbyggere eller omtrent som i Afrika!

Dagens sengekrise med kort liggetid og få pasientsenger vil føre til ren nød innen Oslo-regionens helsevesen når befolkningen øker. Robotiserte opplegg kan sørge for «effektivisering» av pasienten og innleggelser kan forhindres med reisende helseteam og telefonsamtaler. Men dårlige pasienter kan ikke plasseres i rundt om på venterom og i korridorer. De trenger fremdeles ei god seng å ligge i - og godt stell og behandling av flinke fagfolk med ansvar," skriver hun blant annet.

Les hele artikkelen under "les mer."

 

Les hele artikkelen her:

Oslo universitetssykehus (OUS) har laget en utviklingsplan 2035 (april 2018) som viser til realisering av fremtidens sykehusutbygging i Oslo. Her skal Rikshospitalet (RH), Aker sykehus og Radiumhospitalet bygges ut mens Ullevål sykehus skal legges ned.  Utviklingsplanen mangler byggegrunnlag, utviklingsfase og idefase- og befinner seg langt inne i en diffus konseptfase med mange utbyggingsalternativer for RH. Klare basale fakta som befolkningsgrunnlag, aktivitet, kapasitet, pasientsenger, arealbehov for pasientrom og servicerom, økonomi, beredskap osv, mangler, både i dag og i fremtiden.

OUS bygger et sykehus som dekker et vilkårlig og «tenkt» innbyggertall. Resten får greie seg selv! Innbyggere i Oslo (670 000 i 2017 og ca 855 000 i 2040, SSB) er ikke tatt med i OUS-planen. Det antas at det ikke er «sannsynlig at sengebehovet vil reduseres nevneverdig» i fremtiden!

OUS’ ansvarsområde for de 15 bydelene varierer tilfeldig fra år til år. I 2016 var «Oslo sykehusområde» 12 av 15 bydeler mens de resterende; Alna, Grorud og Stovner tilhører «Akershus sykehusområde». Pasientene blir kasteballer mellom sykehusområdene - en ren ansvars fraskrivelse, stor pasientbelastning og sløsing med pasientpenger.

Etablering av OUS i 2009 medførte 15 % reduksjon av somatiske pasientsenger og hver 3je pasientseng er fjernet siden 1998. Utviklingsplanen 2035 inneholder ikke forventet informasjon om sengekapasitet per 1000 innbyggere, utskrivninger per 1000 innbyggere, dagbehandling per 1000 innbyggere eller sykehuskostnader er 10 000 innbyggere - verken i dag eller fremtiden!

Planen beskriver ikke dagens sengekapasitet ved OUS, Aker, Ullevål, Rikshospitalet og Radiumhospitalet. Tidligere hadde de fire sykehusene minst ca 2 200 somatiske sengeplasser. SSB oppgir at OUS har 1662 senger. I tillegg kommer ca 300 senger ved Lovisenberg og Diakonhjemmet (SSB), tilsammen ca 2000 pasientsenger, dvs. ca 3 sengeplasser per 1000 Oslo-innbyggere.

Av beredskapshensyn skal bare 85 % av sengekapasiteten være belastet- noe som reduserer antall aktive senger til 1790.  Radiumhospitalet og en stor del av Rikshospitalet og Ullevål sykehus er også region- og landsdekkende, og Lovisenberg og Diakonhjemmet er private sykehus med sengeplasser kjøpt av HSØ. Dette reduserer sengetallet med minst 600 senger. Igjen står færre enn 1200 somatiske senger, dvs. 1,8 per 1000 Oslo-innbyggere; betydelig lavere enn landsgjennomsnittet; 2,6/1000 (2016). Hvis Ullevål sykehus med 800 somatiske senger legges ned som bestemt, blir sengetallet minimalt i Oslo; 400; dvs. 0,6 senger per 1000 innbyggere eller omtrent som i Afrika!

Dagens sengekrise med kort liggetid og få pasientsenger vil føre til ren nød innen Oslo-regionens helsevesen når befolkningen øker. Robotiserte opplegg kan sørge for «effektivisering» av pasienten og innleggelser kan forhindres med reisende helseteam og telefonsamtaler. Men dårlige pasienter kan ikke plasseres i rundt om på venterom og i korridorer. De trenger fremdeles ei god seng å ligge i - og godt stell og behandling av flinke fagfolk med ansvar!

(publisert i Klassekampen)


Kommentarer   

-1 #1 Meenakshi 05-07-2018 07:37
Dagens situasjonen er ikke noe bedre, vi har korridor pasienter i dag også. Hvordan rettferdiggjøre s slike bestemmelser. Er det bare fordi de har politisk makt?
0 #2 Else Sælebakke 06-07-2018 20:11
Skal lege og sykepleie team hjem til syke mennesker, eller hva er tanken? Nå må de som sitter å lager kruseduller på et papir, ta seg grundig sammen. Det er tross alt mennesker dere har med å gjøre. Er det om å gjøre å bruke mest penger til ingen nytte. Dette er Norge med sine fantasier. Her jobber det mange fra andre land, de har ikke opplevd at ikke syke mennesker blir sendt på sykehus. De sier at i deres hjemland blir ikke syke mennesker behandlet hjemme .. Norge er noe for seg selv, og gudene vet hvorfor. Hvor mye penger er brukt rundt skrivebordet, og diskusjoner som ikke fører til noe annet enn rør.
0 #3 Dr Pedram Kazemi-Esfarjani 08-07-2018 10:07
Lege-profesjone n skal bli sin oppgave voksen og brannvesenets ledere skal bli deres oppgave voksen og anmelde til poiti, anklager og domstole disse former for planlagt overbeleggning og delvis blokkering av korridorer samtidig med underbemanning.
Leger Uten Grenser og Røde Kors etc skal stoppe med at assistere Nazi EU Islam axis menneske-smugli ng og istedet hjelpe opprindelige folk hvor de er, bl a. opprindelige folk i avanserte industrielle nasjoner som Norge, hvor akutt eller kompleks syke pasienter fortsatt utsettes for overbeleggning, alt for lange ambulanse-respo nstider og alt for lange transporter på grunn av dekader av Nazifisert, dehumanisert drift av helsevesen. Legeloeftets humanistiske prinsipper og evidens-basert legelig klinisk praksis forsvares av den andel av legestanden, hvem der kjemper for pasienters ve og vel og kjemper mot sykdom, skade-effekter og mot dehumaniserende , ofte finaciell korrupte EU-fiserte politikere og "konsulenter". Primim Nihil Nocere, foerst skal leger si fra overfor skadelig helsevesen-drif t. Leger har alt for lenge unndratt ansvar og unnskylt seg. Leger har ingen unnskyldninger hvad angaar overbeleggning og forsømmelser overfor pastienter.
0 #4 Agnes Persen 09-07-2018 19:24
Stansplanene om nedleggelse av Ullevål sykehus. Dere har vel friskt i minne da de la ned Aker sykehus som aldri skulle vert nedlagt. Vi trenger både Aker og Ullevål. Det er ikke fare for dere politikere, dere slipper å stå i kø. Det minste som feiler dere så er det plass på sykehuset, men hva med oss andre? Stans i tide, det er ingen skam å snu.

Legg til kommentar