Helsevesen

Klage sendt til NAV

Klage sendt til NAV

Nina Bakkefjord har nå bistått moren jeg skrev om i går og sendt inn klage på hennes vegne.

Mange spør meg hva de selv kan gjøre. En av mine anbefalinger er å sende mail til de personer som, hver for seg, har tilsynsansvar for at familien får tilstrekkelig hjelp: Bydelsutvalgsleder i Nordstrand Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den., helsebyråd i Oslo Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. og helseminister Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.. Nærmeste administrativt ansvarlige i kommunen er bydelsdirektør Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.. Fylkesdirektør i NAV Oslo er Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den..

I den framsendte klage understrekes det helt urimelige i å tvinge mor ut i jobb:

"Mor bruker de timene hun har ledig mens jenta er i barnehagen til å hvile/sove etter nattevakt med barnet. Det vil være svært krevende og nærmest umulig for mor å ivareta omsorgen inkludert spesialomsorgen for jenta dersom hun i tillegg skulle forsøkt å jobbe. Dette er en helt umulig oppgave etter å ha vært flere timer våken om natten. Undertegnede understreker at mor er nattevakt for barnet sitt hver natt, og hennes oppfølging av barnet helsemessig og pleiemessig kommer langt utenfor det man kan legge inn i normal oppfølging av et barn på hennes alder, spesielt også med hensyn til nattevåk.

Mor er tilstede sammen med assistenter da jenta ikke kan være alene. Hun er behov av 2 til 1 oppfølging mesteparten av tiden. Hun har ingen mulighet til å komme ut av stilling dersom lufttilførselen hennes blokkeres og har heller ingen mulighet til å varsle om dette. Resultatet av om dette ikke oppdages er at jenta kveles.

Undertegnede ønsker også å legge til at å oppleve at barnet ditt svinner hen og det å vite at det går bare en vei, er svært tungt psykisk å bære. Dette er også med på å gjøre mor utkjørt og sliten og er noe som skal hensynstas i vurdering av pleiepenger rundt barn med alvorlige progredierende lidelser.  Dette påvirker også i stor grad mors muligheter for å kunne arbeide utover det å forsøke å gjøre livet til jenta så bra som mulig den tiden hun har igjen.

Undertegnede ber innstendig om en rask klagebehandling da dette vedtaket har påført mor massivt med ekstra belastninger. Disse belastningene kommer i tillegg til den alvorlige situasjonen hun allerede står oppi med barnet," heter det blant annet i klagen. Les hele teksten på linken nedenfor.


Kommentarer   

0 #1 Nina Bakkefjord 01-07-2018 00:23
Noe annet dere skal være klar over. Denne familien er egentlig «beskyttet» etter det gamle lovverket, selv om NAV her ikke har gjort de vurderingene de skulle ha gjort. Det håper jeg hjelper med klagen.
MEN det som er alvorlig nå er er at barn som får progredierende lidelser etter 1 oktober 2017 ikke lenger har noe mulighet til å vernes mot graderingsregle ne. I det nye lovverket er det ikke tatt hensyn til at familier som opplever at deres barn skal dø og har fått sykdommer de vet det bare går en vei med bør være i en særstilling. Så fort de mottar hjelp inn i hjemmet, eller avlastende hjelp i hverdagen så blir time for time telt og pleiepengene redusert etter graderingsregle r i det nye lovverket. Det betyr at regjeringen har bestemt at for nye tilfeller skal foreldre gå på jobb all den tid de har hjelp/ sykepleie i hjemmet.
Det er ganske forferdelig. Altså barn født etter 1 oktober 2017 med en progredierende sykdom eller barn som får en progredierende lidelse etter 1 oktober 2017 har faktisk ingen klagesak i disse tilfellene. Det nye lovverket er bastant og gir ikke grunnlag for bruk av skjønn.
Kjære regjering dette må endres!
Det at dette gjelder få barn er langt fra en grunn for å stryke muligheten for å værne foreldre til barn med progredierende sykdom fra de harde graderingsregle ne.
0 #2 Nina Bakkefjord 01-07-2018 20:34
Igjen vil jeg påpeke at denne politikken er ført med viten og vilje. Det ble sagt ifra i utallige høringssvar. Allikevel dette er resultatet. Regjeringen skulle gi flere inngang i ordningen og for å ha råd til det så stramtes det inn i andre enden ved å ta bort vern for de sykeste barna og ved å lage en kvote som kun rammer de med de alvorlige langvarige situasjonene.
En annen ting er at jeg tror færre har fått pleiepenger etter den nye ordningen trådte i kraft fordi de nye utvidete ( ned til 20 prosent ) men samtidig mye strengere graderingsregle ne har ført til at svært mange som tenkte at nå skulle en få innpass og få hverdagen til å gå opp, allikevel ikke har fått dette. Det bør gåes inn å se på hvor mange det er søkt 100 prosent pleiepenger for som kun har fått vedtak på en prosentandel, dette tallet tror jeg erenormt mye høyere enn på det gamle lovverket. Allikevel så mener regjeringen at de har gitt en gavepakke.
Uansett burde ikke sikret inntekt ved alvorlig syke barn bli regnet som en gavepakke. Det burde være en selvfølge i Norge 2018.

Legg til kommentar

Sikkerhetskode
Vis ny kode