Helsevesen

Ullevål-nedleggelse: Høy pasientrisiko og manglende sykehusdekning

Ullevål-nedleggelse: Høy pasientrisiko og manglende sykehusdekning

«Sykehusutbyggingen på Gaustad og nedlegging av Ullevål sykehus fører til unødvendig bruk av mer enn 30 milliarder kroner, høy pasientrisiko, manglende sykehusdekning i Oslo og Akershus og negative miljøeffekter,» skriver Rolf Kåresen, tidligere sjefslege på Ullevål Sykehus.

Han sier bl.a.: «Det er høy risiko i Gaustad prosjektet. Det gir en god begrunnelse for at styret i Helse Sør-Øst henviser til sitt vedtak i sak 072/2017 (2) og ber om en utredning av «delt løsning» dvs fortsatt drift både på Ullevål og Gaustad med et uendret Rikshospital.  En avgjørelse om Gaustad-prosjektet skal fullføres må vente til både ROS-analysene og utredning av Ullevålsalternativet er ferdig. Men dette må ikke berøre Aker og Radiumhospitals prosjektene. De må gå sin gang uavhengig av hva det blir til med Gaustad og Ullevål. I diskusjonen om faseforskyvning av enten Gaustad eller Aker, er svaret opplagt: Det er Gaustad som skal forskyves. Den tid man da vinner brukes til å gjøre den konseptfaseutredning av alternativ 2, delt løsning mellom Ullevål og Rikshospitalet, som begge kvalitetssikringene påpekte burde gjøres bedre, men som Oslo Universitetssykehus-ledelsen valgte å se helt bort fra da de anbefalte alternativ 3 som løsning. Først med en slik utredning kan man gjøre en reell vurdering av hvilke av de to alternativene som er det beste og billigste.»  

Les hele hans dokument på linken nedenfor.


Kommentarer   

-1 #1 Eli Kvåle Lysne 24-08-2018 10:56
Oslo med sin befolkningsveks t trenger å opprettholde lokalsykehus-fu nksjoner. Nå er jo Aker stablet på beina som del av OUS og med flere funksjoner enn tenkt i utgangspunktet. Med et oppland på 60 tusen fra Groruddalen med dårligere helse enn vestkanthelsen, er Akerklinikken viktig og nå med legevakt. Planen for Aker var faktisk full nedleggelse.
Det samme gjelder for Ullevål. Oslo sentralt trenger lokalsykehus utover Lovisenberg som også har en eldre byggningsmasse og Diakonhjemmet som har friskere "sognebarn"
Kan bare fortelle at på RH, som har tatt over en del funksjoner fra Ullevål, krærsjer intern infrastruktur på daglig basis til stadighet allerede i dag.
Moderne sykehus-struktu r er det mest krevende som tenkes kan..Mer krevende enn flyplasser.
+2 #2 Eilev Groven Myhren 24-08-2018 11:02
Tør eg gisse på at det står ein mektig eigedomsspekula nt bak, som alt har fått tilslag på heile Ullevål-tomta via ein løynleg avtale? Dette fører automatisk til at tanken på å fornye Ullevål sjukehus eller nytte tomta til noko anna er lagt daud av sterkt udemokratiske krefter, og resultatet vert utbygging av dei sårbare jordene bak det eksisterande Rikshospitalet. Dette har vore praksis i Oslo kommune i årevis, så det ville ikkje overraske meg om det var tilfelle. Var forresten med på aksjonen for å berge Gausta frå utbygging i utgangspunktet - det er no 25 år sidan.
0 #3 Tone Bergli Joner 26-08-2018 10:04
Engi med både Eli og Eilev

Legg til kommentar