Helsevesen

Obligatorisk tvangsvaksinasjon av barn?

Obligatorisk tvangsvaksinasjon av barn?

Barnevaksinasjonsprogrammet er det beste helseforebyggende tiltaket innenfor medisinfeltet. Gjennom vaksinasjonsprogrammet har norske barn opp gjennom årene blitt vaksinert mot smittsomme og dødelige sykdommer. Det har resultert til at omtrent 95 % av den norske befolkningen i dag er vaksinert mot alle de kjente smittsomme sykdommene, inkludert meslinger. Siden 1969 da første vaksinen mot meslinger ble en del av vaksinasjonsprogrammet har antall dødsfall på grunn av meslinger gått ned. Siste dødsfall ble registrert i 1989. I følge WHO (World Health Organization), er det registrert en økning på 300 % i meslingtilfeller i Europa fjor. I 2016 døde 13 mennesker av meslinger, mens i 2017 var antall døde opp i 35. Dette uroer mange, også i Norge.

Oslo Arbeiderparti har derfor i bystyret fremmet forslag om at "Oslo Kommune skal søke opp mot nasjonale myndigheter for å få til en hjemmel for et prøveprosjekt i Oslo med obligatorisk barnevaksinasjon." I bystyrets helse- og sosialkomite onsdag gikk Arbeiderpartiet, MDG og Fremskrittspartiet inn for dette. SV sitter ikkeden komiteen, og SVs standpunkt vil avgjøre hva som får flertall og blir vedtatt i bystyret. Jeg heller mot å si ja til forslaget, men er i tvil -særlig knyttet til tvangssituasjonen.

Om tvang skriver Ap i sitt tilsvarende forslag på Stortinget:

"Mulige sanksjoner knyttet til obligatorisk innkalling bør ikke være like strenge som i Frankrike eller Italia. Det er ikke straff av foresatte som er poenget, men beskyttelse av barn mot sykdom, slik de har rett på etter norsk lov og FNs barnekonvensjon. I utgangspunktet virker det for strengt å nekte barn skolerett eller at familier skal fratas barnetrygd. En mulighet som kan gi barn økt beskyttelse og bør vurderes, er at myndighetene nekter uvaksinerte barn å dra til områder hvor risiko for sykdomsutbrudd er forhøyet. Regjeringen bør se på denne og andre mulige sanksjonsmuligheter når den utarbeider forslag til lovendring."

Det er altså ikke snakk om svært inngripende sanksjoner, og det omfatter ikke alle vaksiner. For folk flest vil det bety at man slipper å gi samtykke til vaksinasjon. For de som nekter å motta vaksine vil det kunne innebære bøter eller utreisenekt dersom de velger å ta med barna til land som er utsatt for meslinger, kusma og røde hunder. Hvordan eventuell utreisenekt skal håndteres er uklart.

Hvilket standpunkt mener du jeg og SV skal innta i bystyret?


Kommentarer   

0 #21 Helle Linné Eriksen 16-09-2018 17:19
Det er et godt forslag. Innenfor rammene du beskriver (prøveordning, ikke strenge sanksjoner som kan ramme barnet indirekte osv.) ser det veldig bra ut. Av hensyn til de som av helseårsaker ikke kan vaksineres er gruppeimmunitet det eneste fornuftige - og ikke minst solidariske.
0 #22 Gudmund Kollung Selvåg 16-09-2018 17:52
Er det heilt greitt å gå rundt å smitta folk med tuberkulose? Det er så mange som er for frivillighet her, skal alt innan helse vera frivillig, skal du kunne nekte barnet ditt helsehjelp? Eig foreldre barna sine? Skal det vera forbudt å slå barnet sitt, men heilt greitt å la barnet døy av sjukdomar vi kan helbrede/foreby ggje? Ja, det er sikkert interessante akademiske diskusjonar, men sjølvsagt meiner eg at alle barn skal vaksinerast og dersom foreldre nektar, kan dei midlertidig fråtas foreldreretten.
0 #23 Siv Henriette Jacobsen 16-09-2018 18:32
Vaksine er en nødvendighet og en solidarisk handling i forhold til de svakeste blant oss - det er ikke alle som tåler å bli syke. Ganske mange dør av smittsomme sykdommer!
0 #24 Asbjørn Eidhammer 16-09-2018 19:38
Tvangsvaksineri ng? Eg ser for meg helsepersonell som med politiets hjelp bryt seg inn i hus for å få sett sprøyta i ein unge. Obligatorisk er OK, viss det betyr for eks bøter eller andre former for sanksjonar. Men aldri bruk av makt.
0 #25 Monica Nuth 16-09-2018 19:40
Nix, nix, nix. Forsiktig, partiet mitt !!!!

Legg til kommentar