Helsevesen

NAV fastholder: Alenemor Elin med svært sykt barn må ut i jobb

NAV fastholder: Alenemor Elin med svært sykt barn må ut i jobb

NAV fastholder at alenemoren Elin, med den svært alvorlig syke sønnen William med muskelsykdommen Nemalin Myopati må komme seg ut i jobb, som om hun ikke er det allerede. William har hull i halsen, med hjemmerespirator tilkoblet døgnet rundt og har per idag assistanse 24/7 og med dobbelassistanse i skoletida. Elins oppfølging av William krever sannelig mer enn en heltidsjobb allerede, men NAV krever allikevel at hun skal komme seg ut i jobb. NAV har nå avslått Elins klage. Neste etappe vil evt være Trygderetten. Elin skriver:

«Pleiepengesaken min fortsetter å være rar, rotete og forferdelig. NAV klageinstansen lagde vedtak om at de holdt med første instans, FØR de mottok mitt vedlegg om rettelse av feilopplysning fra saksbehandler i NAV, ny legeerklæring og skolefravær. Selv om jeg ringte inn og sa at det kommer tilleggsopplysninger til saken og de trygget meg på at det uansett skulle ta 12 uker før jeg fikk svar. (Dette er også notert i telefonreferat på nav.no). Klageinstansen nektet å se på saken på nytt fordi de kunne ikke endre et vedtak de laget. Så jeg måttet sende inn anke (som mest sannsynlig går videre til trygderetten nå innen 12 uker).

Fikk også vite at nå kan ikke NAV lenger behandle søknader frem i tid. Nå må man søke for tiden som har vært så f.eks. skolefravær kan dokumenteres osv...   Jeg er jo «heldig» som har ødelagt kroppen etter de årene med William, så legen sykmelder meg på sekundet og kan velge og vrake på hvilken kroppsdel de skal bruke.

Nå har William vært kjempesyk med masse bakterier og virus i flere uker. Jeg har virkelig ikke hatt overskudd til å skulle søke pleiepenger hver dag han var hjemme helt eller delvis fra skolen når jeg allikevel var sykemeldt.

Men nå er det søkt ny runde med pleiepenger fordi skole utgår helt nå frem til tidligst 22/10 pga at han må få en pause fra sykdommer og antibiotika. Neste skritt blir antibiotika intravenøs (men opplæring for å gjøre det hjemme) så de siste 4-5 ukene har vært intensivbehandling hjemme med tett kontakt med Ullevål.

Men hvem vet, får jeg godkjent pleiepenger denne gang eller finner de på noe nytt å bruke mot meg? De mottok søknad 5. oktober så jeg bare venter på å få vedtak på det. Den nye legeerklæringen i saken er grusom lesing. En påminnelse om hvilke liv vi lever, som jeg prøver å ikke tenke på hele tiden, men blir jo tvunget til det av NAV.»

Jeg synes det er utrolig hvor mye stein til byrden felleskapet skal påføre familier som sannelig har mer enn nok av belastninger å slite med. Og "synderen" er ikke NAV. De forvalter bare lojalt vedtak fra regjeringen og stortingsflertallet. Hva du kan gjøre? Skriv til din stortingsrepresentant og argumenter for endring av pleiepengeordningen nå!

Kommentarer   

+1 #21 Line Kjerstin Lindberg 17-10-2018 06:03
Dette gjør meg så forbanna. Trodde NAV var til for å hjelpe de som har det vanskelig og sliter i hverdagen. De er regel ryttere , firkantet og gjør livet til de som har det vanskelig ENDA vanskeligere.
0 #22 Laila Bentsen 17-10-2018 08:10
Nå må byråkrater våkne å se . Vi er ikke alle foreldre som kan jobbe ute men jobbe gjør vi vi er der for et døende barn det er 10000 ganger viktigere en å ha en annen jobb .
0 #23 Siv Elisabeth Strøm Leirvik 17-10-2018 08:30
Jeg har fortalt det ett sted at jeg kjenner til en som fikk avslag på søknad om refusjonn av sykepenger etter at vedkommende var ferdig utredet og fått diagnosen som innebærer uhelbredelig kreft...
Personen lå "nede lå for telling" og NAV's saksbehandler mente at personen ville ha godt av å komme seg ut i arbeid.
Det som til slutt gjord det mulig for personen å få sykepenger var en opplysning om at kreften var spredd til rygg og nakke og at det hindret personen å løfte kasser...men det krevde en uke eller to.
0 #24 Gunn Helen 17-10-2018 09:01
NAV sparker mange som allerede ligger nede. Vi trenger en forandring, nå!
+1 #25 Inger Bjørnsvik Larsen 17-10-2018 09:06
Sissel Torsæter: Ja der er du i kjernen av problemene som oppstår. Det har alltid vært regjeringer som bestemmer og råder i etatene. Med den rødgrønne regjeringen var ordren å prioritere brukerne. Men med denne regjeringen så står det i årets Tildelingsbrev at de skal ha høyest prioritet på å få flest i jobb og færrest som trygdemottaker. Du ser det også med denne regjeringens "nye" Nav sjef, som før ledet deres rapport og klage om Nav, på akkurat at "de ikke fikk mange nok i jobb" Vågeng er altså regjeringens sjef og ikke Nav, eller folkets, først og fremst.

Målet er å få ned utbetalingene fra Folketrygden, som nå forresten har forsvunnet inn i regjeringens statsbudsjett, der man ikke lenger lett finner fram til folketrygdens egne utgifter og inntekter.

Og kjernen, er at vi sitter med en bedriftsøkonom som finansmnister. I bedrifts økonomen er den nemlig en hellig oppgave å få ned utgiftene og effektivisere, for å øke eiernes utbytte. De kan avskrive verdier, la være å ansette for å slippe arb.avg og pensjoner, og tvinge folk til å være selvstendige og leie ut sin arbeidskraft. De kan også si opp folk. I bedriftsøkonomi en så er det nemlig en avgrenset økonomi. Der penger går ut og inn. Det er en enorm forskjell til samfunnsøkonomi . Der alt alltid går rundt og det å jakte på kostnader, blir å jakte på folk og deres liv.

Vi har aldri hørt en sånn klage som vi hører i dag, på utgiftene og kostnadene som nå er samlet i Nav. At dette handler om at individer har noe å leve av.. ja en viss trygghet til å klare utgifter og ha mat på bordet. Nei det hører du ingenting om. Heller ikke at de pengene ut, er jo penger som brukes i markedet og er egentlig de som skaper og opprettholder veldig mange arbeidsplasser i dag.
+2 #26 Britt Bjørgård 17-10-2018 12:22
Hvor går grensen for hvor mye stress og press offentligheten kan legge på et menneske i en ekstremt sårbar og vanskelig situasjon? Vi kan ikke ha et hjelpeapparat som tyner mennesker på denne måten. De som har et snev av menneskekunnska p og empati vet at en mor med et livstruende sykt barn hverken har mental eller emosjonell kapasitet til å "ta seg en jobb". Nav KAN ikke stille slike krav, det er i min verden å mishandle et mennesker - det er psykisk VOLD!
+1 #27 Laila Hustad 17-10-2018 15:40
Bare noen tanker: kan moren få tatt utdannelse til Helsefagarbeide r for eksempel pånettet hjemme,og så bli ansatt av kommunen til å passe på barnet sitt? Vet at det har skjedd i allefall i en kommune i landet.
0 #28 Trine Sandblom 21-10-2018 14:56
Da må tydeligvis vi som har barn som har ennå mindre behov (selv om noen sliter seg totalt ut) også komme oss i jobb... At barnas beste er totalt fraværende i tankegangen hos regering of storting og de som sitter og mottar lønn på flere hundretusen i året som de kan bestikke sine "nannyer" med for å slippe å i det hele tatt befatte seg med at det er levende mennesker som de engang "bommet på" å unngå å få da de "lekte mamma og pappa har det gøy" er soleklart selv for en som stadig lurer på hvordan man skal få folk å forstå at våra barn ikke er vanskelige uten manipulert av omverdenen til å "angi foreldrene sine" til et korrupt barnevern.

Legg til kommentar