Helsevesen

Meslingvaksinering: ikke pålegg og ingen straffereaksjoner

Obligatorisk meslingvaksinering, men ingen straffereaksjoner

Meslinger er en de mest dødelige sykdommer vi i øyeblikket har i verden. Spredningen er rask, og den øker også her i landet. Den viktigste årsaken er at for mange unnlater å vaksinere seg. Å vaksinere seg handler ikke bare om selv å beskytte seg. Det handler også om å forhindre spredning. Det handler om å bry seg. Det handler om solidaritet overfor sine medmennesker.

Arbeiderpartiets Nasir Ahmed har tatt et bra initiativ med obligatorisk vaksine, men for SVs del hadde vi en viktig endring. Aps forslag legger til grunn straffereaksjoner overfor barn og foreldre. Bra med vaksinasjon mot meslinger, men helsestasjon- og skolehelsetjenesten skal være et frivillig tilbud. Tvang, sanksjoner, straff ødelegger for samarbeidsrelasjonene mellom helsesøstrene og barna/foreldrene. Det kan føre til at de unnlater å bringe barna til helsestasjon i situasjoner hvor barna sårt ville trengt bistand.

Jeg fremmet derfor i bystyret onsdag på vegne av SV forslag med tiltak for å øke vaksinasjonsandelen men forhindre bruk av straffereaksjoner:

«Oslo Kommune skal søke nasjonale myndigheter om hjemmel for et prøveprosjekt i Oslo med MMR-barnevaksinasjon der det ikke er nødvendig å innhente skriftlig samtykke fra foreldre. Det skal ikke iverksettes sanksjoner mot barn eller foreldre som motsetter seg vaksinasjon, men gi råd og veiledning.»

Både Aps og SVs forslag ble nedstemt av bystyret. Ap ønsket heller ikke subsidiært å støtte vårt forslag når deres falt.

Les mitt innlegg i bystyret under "les mer."

 

Oslo bystyre 24. okt. 2018

Ivar Johansen, SV

Sak: Vaksinering av alle barn i Oslo

 

Ordfører,

Meslinger er en de mest dødelige sykdommer vi i øyeblikket har i verden. Spredningen er rask, og den øker også her i landet. Den viktigste årsaken er at for mange unnlater å vaksinere seg. Å vaksinere seg handler ikke bare om selv å beskytte seg. Det handler også om å forhindre spredning. Det handler om å bry seg. Det handler om solidaritet overfor sine medmennesker.

Arbeiderpartiets Nasir Ahmed har tatt et bra initiativ, men for SVs del har vi en viktig endring. Aps forslag legger til grunn straffereaksjoner overfor barn og foreldre.

Teksten, lest som den står, inviterer bystyret til å vedta et prøveprosjekt «med obligatorisk barnevaksinasjon,» med henvisning til barnevaksinasjonsprogrammet. Dette programmet er omfattende og går over en periode fra barnet er 6 uker til det går i skolens 10. klasse. Vedtak i bystyret skal være selvforklarende. I begrunnelsen for forslaget henvises det til MMR-vaksinen, en kombinasjonsvaksine mot meslinger, kusma og røde hunder.  Vi fremmer endringsforslag, slik at det blir samsvar mellom merknader og vedtak.

I SV merker vi oss at de som evt skal forestå en slik obligatorisk vaksinasjon advarer om bruk av tvang og straff.  Landsgruppen for helsesøstre er en avdeling av Norsk Sykepleierforbund. Deres leder uttaler: «-Helsesøstre er veldig opptatt av å beholde helsestasjonen- og skolehelsetjenesten som et frivillig tilbud. Det er en suksesshistorie i Norge at så mange benytter seg av det tilbudet. Statistikken viser at vi har god vaksinasjonsdekning. Vi er veldig motstandere av tvang, og vi vil heller se om vi kan forbedre informasjonen til foreldre, hvis vi skal sette i gang tiltak,» sier den topptillitsvalgte for helsesøstrene.

Det er viktig at helsepersonell som møter barn har maksimal tillit hos brukerne. Dette gjelder ikke minst helsestasjoner og barnevern. Brukerne skal kunne oppsøke disse instansene uten frykt for politianmeldelse eller sanksjoner. Barnevernet sliter i dag med sviktende tillit hos deler av innvandrermiljøene. Vi har i dag relativt mange som lever i skjul fordi de f.eks. ikke har lovlig opphold og som er avhengig av tiltak som f.eks. Helsesenteret for papirløse.

Tvang/sanksjoner/straff ødelegger for samarbeidsrelasjonene mellom helsesøstrene og barna/foreldrene. Det kan føre til at de unnlater å bringe barna til helsestasjon i situasjoner hvor barna sårt ville trengt bistand.

Dette gjør at SV fremmer forslag til ny tekst til det private forslagets punkt 3, slik at det blir lydende:

«Oslo Kommune skal søke nasjonale myndigheter om hjemmel for et prøveprosjekt i Oslo med MMR-barnevaksinasjon der det ikke er nødvendig å innhente skriftlig samtykke fra foreldre. Det skal ikke iverksettes sanksjoner mot barn eller foreldre som motsetter seg vaksinasjon, men gi råd og veiledning.»

Og så må det jo være slik at dersom vaksinasjonsdekningen ikke øker til faglig ønsket nivå fremmer byrådet sak for bystyret med drøfting/forslag om ytterligere tiltak. Men det følger jo allerede av vedtaksforslag nr. 2 fra komiteen.

Kommentarer   

#1 Øystein Gudim 27-10-2018 15:01
I California og Australia der vaksinemotstand en er mer ekstrem har de innført sanksjoner. Som f.eks. redusert barnetrygd eller gis ikke adgang til barnehage. Resultatet er økt vaksinedekning.
#2 Håkon Astrup 04-11-2018 19:53
Støtter forslaget om at man må aktivt reservere seg mot vaksinasjon, og at denne prosessen gjøres så omfattende som mulig, med veiledning og informasjon. Kall det gjerne heller aktiv reservasjonsret t, enn obligatorisk. Argumentene er nevnt ovenfor og ellers nok ganger. Tviler på at Oslo kommune har lovlig rett etter norsk lov til å innføre det noen kaller "tvang", også ved sanksjoner. Det er egentlig det interessante spørsmålet her. Kanskje noen med mer juridisk kompetanse vet?

You have no rights to post comments