Helsevesen

Bystyret om sykehusplanene: Nei til å utrede Ullevål-alternativet

Bystyret om sykehusplanene: Nei til å utrede Ullevål-alternativet

I bystyret i går diskuterte vi Helse Sør-Østs planer for sykehusene i Oslo-området. Bystyreflertallet (Høyre og Ap) avviste at man bør utrede det mest opplagte alternativ: Beholde sykehusaktiviteten på Ullevål. Over 7 milliarder har myndighetene investert i Ullevål siden år 2000. For SVs del skjønner vi ikke at noen tørr å utelukke en Ullevål-løsning, uten ordentlig utredning. Om ikke annet så fordi man trenger en plan B.

Alf Prøysen synger så vakkert i «du skal få en dag i mårå» om at vi kan »rette oppatt alle feil i frå i går.» Og overført til denne saken betyr det: Vi må lære av feil. A-hus ble bygd med for få senger, og det samme ble Sykehuset Østfold.

Gaustad-sporet har betydelig svakheter:

- Tomta på Gaustad er for trang. På tross av at man planlegger for et høyhus, like høye som rådhustårnene, blir resultatet et underdimensjonert sykehus

- Legeforeningen mener det ikke er plass til et funksjonelt sykehus på tomta. Planene innebærer bl.a. en splitting av akuttfunksjonen - traumemiljøet

- Løsningen er rådyr, trolig 40 – 50 milliarder

- Det blir ikke plass til hele Groruddalsbefolkningen på Aker.

Det må gjennomføre en utredning av Ullevål-tomtas muligheter for utvikling og samling av virksomhetene i Oslo universitetssykehus, slik at tomtealternativene kan sammenlignes. Eventuelle planer for tomtesalg på Ullevål stilles i bero inntil dette er gjennomført.  Fra SVs side fremmet vi - sammen med Fr.P og Rødt - tilleggsforslag til høringsuttalelsen om at Ullevål-alternativet må utredes. Alle partier i bystyret unntatt Ap og Høyre støttet forslaget.

Les mitt innlegg i bystyret under "les mer."

 

Oslo bystyre 24. okt. 2018

Ivar Johansen, SV

Sak Høring Helse-Sør-Øst RHF – Regional utviklingsplan 2035

Ordfører,

Å drifte sykehus er – dessverre – ikke et fylkeskommunalt ansvar, slik det engang var. Men det er en kommunal oppgave å ta vare på innbyggerne både før og etter innleggelse på sykehus.

Vi må sørge for å dimensjonere sykehusene for tilstrekkelig kapasitet. Alf Prøysen synger så vakkert i «du skal få en dag i mårå» om at vi kan »rette oppatt alle feil i frå i går.» Og overført til denne saken betyr det: Vi må lære av feil. A-hus ble bygd med for få senger, og det samme ble Sykehuset Østfold.

Vi kan ikke gjenta alle feil i fra i går. Oslo vokser – og vokser fort. Vi må regne med at i 2040 bor det rundt 850.000 her i byen. Da er det helt urimelig å planlegge for en reduksjon av behovet for sykehussenger med 15 %.  Byrådets forslag til høringsuttalelse er på mange måter en slakt av helseforetakets høringsdokument, og den viktigste årsak til at vi er kommet ut slik er nok at helseforetaket har tatt utgangspunkt i et Gaustad-spor, og sett seg blind i forhold til det mest logiske alternativ.

For SVs del synes vi det er helt utrolig at man ikke har utredet muligheten for bruk av Ullevål-tomta. En stor, flat, ferdigregulert tomt som har flere enn 100.000 kvm nye bygg. Over 7 milliarder har myndighetene investert i Ullevål siden år 2000.

Styret i Helse Sør-Øst fattet i fjor et vedtak der de peker på at det er «stor risiko» knyttet til Gaustad-alternativet og ber om at alternativ plassering ikke utelukkes. For SVs del skjønner vi ikke at noen tørr å utelukke en Ullevål-løsning, uten ordentlig utredning.

Gaustad-sporet har betydelig svakheter:

- Tomta på Gaustad er for trang. På tross av at man planlegger for et høyhus, like høye som rådhustårnene, blir resultatet et underdimensjonert sykehus

- Legeforeningen mener det ikke er plass til et funksjonelt sykehus på tomta. Planene innebærer bl.a. en splitting av akuttfunksjonen - traumemiljøet

- Løsningen er rådyr, trolig 40 – 50 milliarder

- Det blir ikke plass til hele Groruddalsbefolkningen på Aker. Ja, jeg hører også at det heller ikke blir plass til fødeavdeling på Gaustad-tomta og den planlegges til Aker. Da må man kjøpe tilbake tomt fra Fredensborg Eiendom med en prislapp på 2 – 3 milliarder.

Et underliggende premiss er at det gis høyest lønnsomhet å selge Ullevål-tomta til boliger og næringslivsformål.

I den situasjonen vi nå er i mener vi fra SVs side at det er to temaer som må ha hovedprioritet:

- Arbeidet med nytt lokalsykehus for hele Groruddalen på Aker må være førsteprioritet. Dette er allerede uttalt helt tydelig i byrådets forslag til høringsuttalelse, så her trengs det ikke andre forslag.

- Det må gjennomføre en utredning av Ullevål-tomtas muligheter for utvikling og samling av virksomhetene i Oslo universitetssykehus, slik at tomtealternativene kan sammenlignes. Eventuelle planer for tomtesalg på Ullevål stilles i bero inntil dette er gjennomført.  Fra SVs side fremmer vi - sammen med Fr.P og Rødt - tilleggsforslag til høringsuttalelsen om at Ullevål-alternativet må utredes.

Kommentarer   

0 #1 Sissel Sypriansen 25-10-2018 06:29
Det er uforståelig at AP er så blå i denne saken... her er de ikke på velgernes side...
0 #2 Karen Margrete Lundsæter 25-10-2018 07:22
Det er jo så klart som dagen. At Gaustad beliggenhet og plass mangel til utbygging er dårlig. Se å få utredet Ullevål. Dere har jo brukt masse penger allerede til å pusse opp Ullevål. Ny helikopter plass til å fly inn syke
0 #3 Gudveig Havstad 25-10-2018 10:19
Tiltredes, det er som om de som planlegger bare husker på gammel og rotete bebyggelse, Noen av de gamle husene kan faktisk være bedre enn enn hva nybygg er, ettersom de er bygget i en periode når husbygging var alvorlig håndverk, og de nye byggene er jo bygget for å vare i mer enn noen tiår. Det virker som om sjefen er opptatt å være den med store planer, uten å se at det blir trangt, og lite lys mellom husene om de skal plasseres ved det nye Rikshospitalet.

med vennlig hilsen Gudveig Havstad

som jobbet på BUPen i Nydalen, og var på møter som verneombud på Ullevål ( i det nye og fine kvinne og barn bygget) og andre skjeldnere møter på Rikshospitalet ( der var jeg forskrekket over at det så ut for at rengjøring skjedde for sjelden, med støv av typen ”hybelkaniner”, i det området vi beveget oss på i pauser i møter i møterom i tilknytning til inngangsområdet .)
0 #4 Anne-Lise Jæger 22-11-2018 21:06
Det er ikke det eneste de har brukt penger på ! Onkologi bygget og infeksjons isolater ! Det gamle geriatriske bygget hvor det er tilrettelagt for anorektiske pasienter! Mor barn huset ,kjøkkenet som server sykehuset ! +++++det et masse som er gjort ! Men mye som gjenstår og det ligger så mye greier som bare er gravd ned av rør i bakken, og det koster men er antagligvis bare blåbær i forhold til å bygge ut Gaustad!

Legg til kommentar