Helsevesen

Det klassedelte helsevesen: Flere tegner privat helseforsikring

Konsekvensen av svekket offentlig helsevesen er at de ressurssterke sikrer seg egen helseforsikring. Tanken går hen til det klassedelte helsevesen i USA. Pågangen etter helseforsikring økte etter at Helsedepartementet varslet sykehusene om at de må kutte i aktiviteten. Tallet på nytegnede helseforsikringer er doblet siden oktober i fjor. Ved utgangen av juni 2003 hadde over 40 000 nordmenn investert i forsikringer som skal gi dem behandlingsgaranti og dekke utgifter til behandling ved sykdom og kritisk skade. - Vi har hatt en markant økning i henvendelsene de siste 18 månedene, særlig denne uken etter at Helsedepartementet sendte ut skriv om at aktiviteten ved norske sykehus skulle reduseres, sier medisinsk direktør i Nordisk Helse Assistanse, Vidar Arnulf. - Da økte antall henvendelser om helseforsikringer. Vi ser det som nok et uttrykk for at folks tillit til helsevesenet er blitt lavere, og tror at det er drivkraften for å tegne egen helseforsikring.

Les mer i Aftenposten

You have no rights to post comments