Helsevesen

Norge i hoftebrudd-verdenstoppen: Bydel Nordstrand halverer

Norge i hoftebrudd-verdenstoppen: Bydel Nordstrand halverer

Bydel Nordstrand fortjener skryt for sitt arbeid med å få ned antall hoftebrudd.

Det er årlig 9 000 hoftebrudd i Norge, og de fleste skjer i hjemmet. En av fire med hoftebrudd ender på sykehjem. En av fire dør innen et år. 75 % av de som får et hoftebrudd kommer aldri tilbake til det funksjonsnivået de hadde før skaden. Hoftebrudd er en stor belastning for den enkelte og for de pårørende.

Derfor er snømåking og strøing særs viktig forebyggende tiltak for eldre og funksjonshemmede.

Gjennom målrettet arbeid har bydel Nordstrand klart å få til betydelig færre fall hos eldre. Tiltak som virtuell trening, styrke- og balansegrupper, hjemmebesøk og implementering av sjekklister har gitt en nedgang i antall hoftebrudd, fra tidligere nivå på 165 pr. år til dagens 86. En halvering på 4,5 år.

Og så har jo dette en betydelig økonomisk gevinst: Bydel Nordstrand sørger her for 35 millioner kroner per år i besparelse. Og det er ikke å kimse av.

Så gjøres det mye godt arbeid på dette også i andre bydeler. Legg gjerne inn info i kommentarfeltet under.

Men denne gangen: Hurra for dyktige ansatte i bydel Nordstrand.

Kommentarer   

+3 #1 Berit Halen 30-01-2019 09:08
Min far falt på sykehjemmet og brakk lårhalsen. Han var der for å trene opp styrke etter fall i hjemmet. Etter dette gikk det bare nedover.. D
+1 #2 Dette er et mønsterprosjekt 31-01-2019 11:25
- som også er innført i Østensjø bydel. Metoden består hovedsakelig av innføring av tiltak med dokumentert effekt både i bydelens tjenesteapparat og hos fastlegene når det meldes om at en eldre person har falt (uavhengig av om det har vært en fallskade). Det er også etablert et samarbeid med Skadelegevakta som sender ut fallmeldinger til bydel og fastlege når de har behandlet en fallskade hos en eldre person. Både bydel og fastleger følger da opp og de har tatt i bruk sjekklister og man har avtalt ansvars- / oppgavefordelin g og gjensidig informasjonsutv eksling. Fastlegene har også en viktig rolle i det fallforebyggend e arbeidet. Bydel Østensjø har også hatt en tilnærmet halvering av hoftebrudd i løpet av samme periode.

Legg til kommentar