Helsevesen

Sykehusplanene for Oslo er unødvendig kostbare og gir for lite kapasitet!

Sykehusplanene for Oslo er unødvendig kostbare og gir for lite kapasitet!

I morgen ettermiddag skal det være fakkeltog mot sykehusplanene i Oslo.

Nordre Aker SV skriver i den sammenheng bl.a.:

"Sykehusplanene for Oslo har tre faktorer, Gaustad-utbyggingen, utbygging av Aker sykehus og skjebnen til Ullevål sykehus. Slik de ser ut nå, blir alle de gale valgene tatt. Oslo må stå sammen om:

- Gjenoppbygging av Aker sykehus med storbylegevakt

- Rikshospitalet som høyspesialisert sykehus uten lokalsykehusfunksjoner

- Ullevål fortsatt som akuttmedisinsk regionsykehus og lokalsykehus for omkringliggende bydeler.

Vi må sikre at helsemilliardene blir brukt best mulig og at Oslo får kapasitet til forsvarlig sykehustilbud for hele sin raskt voksende befolkning. Det første skrittet på feil vei er allerede tatt med vedtak om nedleggelse av Ullevål. Men det er ennå ikke for sent å gjøre om vedtaket.

Les hele teksten fra Nordre Aker SV under "les mer."

Jeg oppfordrer alle til å møte opp i fakkeltog for Ullevål, Aker og Groruddalen som skal gå fra Jernbanetorget til Stortinget i morgen, tirsdag 12. februar kl.17.

Etter fakkeltoget blir det holdt appeller av representanter for interesseorganisasjoner og politikere.

 

 

Nordre Aker SV skriver:

Sykehusplanene for Oslo er unødvendig kostbare og gir for lite kapasitet!

Sykehusplanene for Oslo har tre faktorer, Gaustad-utbyggingen, utbygging av Aker sykehus og skjebnen til Ullevål sykehus. Slik de ser ut nå, blir alle de gale valgene tatt. Oslo må stå sammen om:

- Gjenoppbygging av Aker sykehus med storbylegevakt

- Rikshospitalet som høyspesialisert sykehus uten lokalsykehusfunksjoner

- Ullevål fortsatt som akuttmedisinsk regionsykehus og lokalsykehus for omkringliggende bydeler.

Vi må sikre at helsemilliardene blir brukt best mulig og at Oslo får kapasitet til forsvarlig sykehustilbud for hele sin raskt voksende befolkning. Det første skrittet på feil vei er allerede tatt med vedtak om nedleggelse av Ullevål. Men det er ennå ikke for sent å gjøre om vedtaket.

Gaustad blir vesentlig dyrere

De planlagte sykehusbyggene på Gaustad og lokalsykehus på Aker har per i dag en beregnet totalkostnad på cirka 45 milliarder kroner der Gaustad alene vil stå for ca 25 milliarder kroner når det står ferdig i 2032. En opprustning av Ullevål vil koste 7-8 milliarder kroner, og Ullevål har allerede nyere og fullt brukbare sykehusbygninger på hele 110 000 kvadratmeter og en verdi på 10-12 milliarder. Dette kan vi ikke sløse bort. Om vi velger Ullevål-alternativet i stedet for Gaustad, kan vi spare fellesskapet for minst 17-18 milliarder kroner. Dette er penger som kan brukes blant annet på å øke utbyggingen på Aker slik at sykehuset kan være lokalsykehus for hele Groruddalen, ikke bare to av bydelene. I tillegg vil den store Ullevål-tomta fortsette å være en ressurs for fellesskapet også i framtiden.

For liten kapasitet

Med den forventede befolkningsveksten i Oslo vil den planlagte sykehuskapasiteten i Oslos gjøre at det i 2030 vil være 200 000 mennesker i Oslo og Akershus uten lokalsykehus. Kreftregisteret oppgir at det vil bli 3000 flere krefttilfeller som krever behandling i Oslo og Akershus i 2030 enn det er i dag. Dette er det ikke kapasitet til i de foreliggende planene, der nedleggelse av den nye kreftavdelingen på Ullevål inngår. Her må vi ta ansvar og sørge for at Aker blir bygd ut tilstrekkelig og så alle i Groruddalen får lokalsykehus her. Samtidig må Ullevål opprettholdes som lokalsykehus.

Medisinskfaglig kritikk

Ledelsen i Helse Sør-Øst planlegger å splitte opp det akuttmedisinske miljø slik at den største delen skal til Aker og en mindre del, inkludert de mest alvorlige skadene, skal til Rikshospitalet. Fagområdet for skader har advart om at skademottaket som planlegges på Rikshospitalet er for lite til å opprettholde nåværende kompetanse. De ber hele regionen om å stille seg bak og støtte opp under det å bevare det akuttmedisinske miljøet på Ullevål.  Det planlegges for 10 000 fødsler på Aker og 3000 på Rikshospitalet. All intensivbehandling av nyfødte skal legges til Rikshospitalet. Dette vil nødvendigvis føre til at kritisk syke nyfødte vil måtte fraktes fra Aker til Rikshospitalet, noe fagområdet har advart sterkt mot. Og sist men ikke minst, ligger det ingen løsning for psykiatrien i de nåværende planene. Den står i fare for å måtte vente lenge på en løsning, i det som kalles “forlenget fase en uten et definert tidsperspektiv” - og det er lenge.

Oslo må stå sammen for en ny og bedre sykehusplan

Vi oppfordrer både politikere og innbyggerne om å stå sammen for at sykehusplanen blir en god sykehusplan, at helsemilliardene ikke sløses bort på prestisjebygget på Gaustad, at Aker får førsteprioritet som lokalsykehus for hele Groruddalen og at Ullevål bevares!

Vi oppfordrer alle til å skrive under på kampanjen for å redde Ullevål sykehus ved å gå inn på https://goo.gl/YyPKy8 (forkortet lenke til underskriftskampanje på avaaz.org).

Vi oppfordrer også alle om å møte opp i fakkeltog for Ullevål, Aker og Groruddalen som skal gå fra Jernbanetorget til Stortinget tirsdag 12.02 kl.17. Etter fakkeltoget blir det holdt appeller av representanter for interesseorganisasjoner og politikere.

You have no rights to post comments