Helsevesen

Wenche Ørstavik: Når kongstanke blir tvangstanke

Wenche Ørstavik: Når kongstanke blir tvangstanke

Mangeårig tidligere bydelsdirektør i Oslo, Wenche Ørstavik, undres over sykehusprosessene i Oslo:

"Det er noe med den menneskelige natur. Den lar seg styre av det rasjonelle inntil et visst punkt før følelsene slår inn. Bygging av nytt supersykehus på Gaustad er noens kongstanke. En kongstanke som har levd og blitt sterkere for hvert år. Kanskje er det klokt å innse at det står om prestisje øverst i helse hirarkiet. En kongstanke som kanskje blir til tvangstanke slik kongstanker ofte blir? Hvem skal vi lytte til når ny utredning ligger på bordet?

Vi traff en byråkrat forleden. Han var opptatt av sykehusutvikling i saken om Ullevål versus Gaustad. Han lurte på om det fantes noen utredningsmiljøer å stole på. Til slutt så han skrått framfor seg og sa lunt: « La en eller to EMERITUS professorer se på dette- kanskje er de et sted i livet hvor de har lagt vekk prestisje og kongstanker men fremdeles har tankens klare kraft? Fritt fram for en EMERITUS professor før det er for sent eller?" skriver Wenche Ørstavik blant annet.

Les hennes gjesteblogginnlegg under "les mer."

 

Wenche Ørstavik:

Når kongstanke blir tvangstanke

Klokt, tenker vi, når politikerne i Oslo vil tenke litt mere før de bestemmer seg. Vi snakker om sykehus, og spesielt om Ullevål. Noen lurer på hva som skurrer. Å bygge høyt på liten tomt til mange milliarder på Gaustad gir et flunkende nytt og moderne sykehus. Å bli på Ullevål, i sykehusbygg som må moderniseres, men med plass nok, til en rimeligere pris, høres klokt ut for mange. Igjen, det er likesom noe som ikke henger helt på greip.

Hvem er det som murrer? Mange voksne damer som har beveget seg i sykehus miljøet i årevis. Mange voksne menn, som stort sett bor oppover Groruddalen, og noen som har erfart at lokalsykehuset ble nedlagt. Nedleggelsen av AKER sykehus bygget på noen enkle planelementer. Først, ideen om at Oslo hadde for mange sykehussenger. Særlig med tanke på at Ahus snart sto ferdig. Effektivisering var kongstanken. Flytting av helsepersonell til nye Ahus var nødvendig. Befolkningsutviklingen og utvikling av medisinen til mindre seng, mere «stol» gjorde derfor at Aker ble nedlagt.

Var det en klok beslutning? Nesten alle politikere og byråkrater ser i bakken når du spør. La oss si det slik: Aldri har så mange ambulanser kjørt opp og ned Groruddalen til «lokalsykehus» som fort ble døpt til fjern sykehus for mange. Hva med sengeplasser? Det var aldri nok selv etter at Ahus åpnet for fullt. Legene syntes vel også at ingen hadde lyttet til deres advarsler, knapt noen flyttet på seg og effektiviseringen var vanskelig å få øye på. I ettertid ble Aker stedet for de morsomme prosjekter, noe måtte bygningene brukes til.

I etterpå klokskapens lys, og kanskje er det tid for etterpåklokskap med slike store omlegginger som sykehus nedleggelser? Det var ikke klokt å legge ned Aker, og viktigere, knapt noen av planforutsetninene slo til. Effektiviseringen er helt umulig å tallfeste, men pasienter i Groruddalen fikk lang reisevei og mange ekstrabelastninger.

Og nedleggelsen av Ullevål? De samme planforutsetningene ligger på bordet. Befolkningsutvikling og medisinsk teknisk utvikling. Å se sykehus i sammenheng for å effektivisere. Spådommer om framtiden som alle er høyst usikre, som planforutsetninger ofte er. Og det murres blant de som våger å huske. Vil murringen og ny utredning gi svar som beveger helseministeren og helseforetaket? Dessuten: vi som er vant til å følge pengestrømmen undres på hvem som virkelig vil tjene på dette.

Det er nå vi blir engstelige. Det er noe med den menneskelige natur. Den lar seg styre av det rasjonelle inntil et visst punkt før følelsene slår inn. Bygging av nytt supersykehus på Gaustad er noens kongstanke. En kongstanke som har levd og blitt sterkere for hvert år. Kanskje er det klokt å innse at det står om prestisje øverst i helse hirarkiet. En kongstanke som kanskje blir til tvangstanke slik kongstanker ofte blir? Hvem skal vi lytte til når ny utredning ligger på bordet?

Vi traff en byråkrat forleden. Han var opptatt av sykehusutvikling i saken om Ullevål versus Gaustad. Han lurte på om det fantes noen utredningsmiljøer å stole på. Til slutt så han skrått framfor seg og sa lunt: « La en eller to EMERITUS professorer se på dette- kanskje er de et sted i livet hvor de har lagt vekk prestisje og kongstanker men fremdeles har tankens klare kraft? Fritt fram for en EMERITUS professor før det er for sent eller?

Kommentarer   

0 #1 Trond Andresen 20-03-2019 07:56
Bra. Skal man forstå skadelige milliard-beslut ninger (Rikshospitalet , Lambda, NTNU'samlokalis ering, NTNU-fusjon) må man analysere maktpersonene bak som om de var sjimpanser i et flokk-hierarki.

Det handler om vise at man er årntli alfa-henn. Jo høyere opp i pyramiden, jo mer skadelige er slike evolusjonært utvikla psykologiske drivkrefter.

Og slike som har karra seg høyt opp er dessverre sterkest prega av slikt.

Se ellers bokkilden.no/.../...
0 #2 Reidar Schwebs 21-03-2019 07:55
Og når kongstanke og tvangstanke kombineres med kommersiell tanke om høyeste salgsverdi, kan det gå galt, ikke bare i helsevesenet.
0 #3 Bjørn Tore Egeberg 22-03-2019 19:49
Kan den hemmelige tanke som ligger bak være at Stortinget skal slippe å bevilge tilstrekkelig til å bygge ut sykehustilbudet i Oslo? At arvesølvet, Ullevåltomta, må skaffe pengene? Hva skal så neste generasjon gjøre, når arvesølvet allerede er solgt? Bort med helseforetakene , ja til Ullevål og Aker.
0 #4 Ingrid Berg 31-03-2019 16:27
Fin artikkel, og fine tanker fra Wenche Ørstavik.
Kongstanker blant de som er mektige nok har ført til mange bygg og symbolbygg. De innser at de ikke slipper unna døden, og et symbolbygg eller to kan gjøre at de ikke blir glemt med det første. Vi ser dem vel over hele verden, noen også med veldig mange symboler.
Det lyder vel også veldig logisk at kongstanker kan bli til tvangstanker. I våre dager er det vel nok å se til Røkke og hans sterke ønske om sitt eget symbolbygg, slik at hans navn ikke forsvinner i historien. Sannsynligvis har han svært høye tanker om seg selv, og derfor må han også ha et høyt bygg. Han ønsker å ruve!
Noen ganger dropper en tanke innom meg: Burde både mektige politikere og byråkrater skiftes ut med jevne mellomrom, akkurat som man skifter bleie på et barn når det begynner å lukte? Kanskje det kunne stoppe noen tvangs- og kongstanker?
Når det gjelder sykehus, har vi ikke råd til kongstanker, da må vi tenke på hva som blir best for brukerne. Hvor på prioriteringsli sten står brukerne?
Ja til «Fritt fram for en EMERITUS professor før det er for sent.» En emeritus kan tillate seg å være korrekt uten å være politisk korrekt, for han er allerede garantert sin pensjon.

Legg til kommentar