Helsevesen

Bli med og slå ring rundt Ullevål Sykehus i morgen

Bli med og slå ring rundt Ullevål Sykehus

Bli med og slå ring rundt Ullevål Sykehus i morgen, fredag 14. juni kl 15.30-16.00

Møt opp ved hovedinngangen ved Tårnhuset mot Kirkeveien fra kl. 1500.

La oss vise tydelig hva befolkningen mener om planene til Helse Sør-Øst om å bygge på Gaustad og å legge ned Ullevål uten en skikkelig utredning av alternativet.Utred Ullevål sykehusStopp Gaustad-utbyggingenBygg ut Aker sykehus for Groruddalen

Vi stiller opp og holder ringen rundt Ullevål i 30 minutter, fra 1530-1600.

Deretter inviteres deltagerne alle på hagefest i hagen hos Eugene Hanssen fra kl. 16-1730. Velkommen til "Ullevål Aid - Artister for Ullevål" gratis konsert for pasienter, ansatte, pårørende og som krever en skikkelig utredning av Ullevåls alternativet.

Les mer nedenfor.

 

Oslos befolkning trenger nye, gode sykehus, men Helse Sør-Øst vil legge ned Ullevål sykehus og flytte aktiviteten til nye bygg på Gaustad og Aker sykehus. Ullevål-tomta skal selges. Disse planene er ubrukelige og fagmiljøene advarer:

- Oppdelingen av akuttsykehuset på Ullevål vil svekkeberedskapen i Norge og sette innbyggernes liv og helse i fare

- Sykehuskapasiteten vil ikke dekke behovene fremover

- Tomta på Gaustad er for liten, både for dagens og fremtidens behov

- Groruddalens befolkning får fortsatt ikke Aker som sitt lokalsykehus

- Prosjektet som vil koste ca 50 milliarder og må betales med kutt i drift framover. Pasienter og ansatte vil rammes

- 50-100 000 liggedøgn planlegges overført fra sykehusene til Oslo kommune. Verken kommunen eller bydelene vil klare dette

- Psykiatri og rus ligger an til å tape nok en gang trass i store behov og politiske løfter om å satse på disse pasientgruppene

Samfunnet kan ikke bruke 50 milliarder på et målbilde som ikke er tilstrekkelig utredet og som fagmiljøene, de ansatte og bydelene ikke ønsker.

Legg til kommentar