Helsevesen

Bli med og slå ring rundt Ullevål Sykehus i morgen

Bli med og slå ring rundt Ullevål Sykehus

Bli med og slå ring rundt Ullevål Sykehus i morgen, fredag 14. juni kl 15.30-16.00

Møt opp ved hovedinngangen ved Tårnhuset mot Kirkeveien fra kl. 1500.

La oss vise tydelig hva befolkningen mener om planene til Helse Sør-Øst om å bygge på Gaustad og å legge ned Ullevål uten en skikkelig utredning av alternativet.Utred Ullevål sykehusStopp Gaustad-utbyggingenBygg ut Aker sykehus for Groruddalen

Vi stiller opp og holder ringen rundt Ullevål i 30 minutter, fra 1530-1600.

Deretter inviteres deltagerne alle på hagefest i hagen hos Eugene Hanssen fra kl. 16-1730. Velkommen til "Ullevål Aid - Artister for Ullevål" gratis konsert for pasienter, ansatte, pårørende og som krever en skikkelig utredning av Ullevåls alternativet.

Les mer nedenfor.

 

Oslos befolkning trenger nye, gode sykehus, men Helse Sør-Øst vil legge ned Ullevål sykehus og flytte aktiviteten til nye bygg på Gaustad og Aker sykehus. Ullevål-tomta skal selges. Disse planene er ubrukelige og fagmiljøene advarer:

- Oppdelingen av akuttsykehuset på Ullevål vil svekkeberedskapen i Norge og sette innbyggernes liv og helse i fare

- Sykehuskapasiteten vil ikke dekke behovene fremover

- Tomta på Gaustad er for liten, både for dagens og fremtidens behov

- Groruddalens befolkning får fortsatt ikke Aker som sitt lokalsykehus

- Prosjektet som vil koste ca 50 milliarder og må betales med kutt i drift framover. Pasienter og ansatte vil rammes

- 50-100 000 liggedøgn planlegges overført fra sykehusene til Oslo kommune. Verken kommunen eller bydelene vil klare dette

- Psykiatri og rus ligger an til å tape nok en gang trass i store behov og politiske løfter om å satse på disse pasientgruppene

Samfunnet kan ikke bruke 50 milliarder på et målbilde som ikke er tilstrekkelig utredet og som fagmiljøene, de ansatte og bydelene ikke ønsker.


Legg til kommentar

Sikkerhetskode
Vis ny kode