Helsevesen

Offer for seksuelle overgrep med traume og angst: Låst til leiligheten hvor overgrepet skjedde

Voldtektsoffer med traume og angst: Låst til leiligheten hvor overgrepet skjedde

For noen er valgfrihet viktigere enn andre. Jeg forstår godt at en kvinne utsatte for seksuelle overgrep med sine traumer er særlig var når det gjelder bolig. Foreløpig er hun nødt til å bo i leiligheten hvor overgrepet skjedde. Jeg har fått en fortvilet henvendelse om dette.

"Dette er sykepleier H fra X. Vi er en ideell og uavhengig organisasjon med møteplass for x mellom 13 og 100 år som har sammensatte helse og livsutfordringer.

Jeg tar kontakt fordi en av våre deltakere og hennes datter, har opplevd seksuelle overgrep i sin leilighet i Oslo og er svært traumatisert! Straffeskyldige fikk flere år i fengsel men slippes jevnlig ut på permisjon så hun lever i konstant redsel sammen med sin datter i den samme leiligheten hvor grusomhetene skjedde! Hun har søkt om ny bolig. Dessverre har hun fått tilbud om en bolig hvor hun må gå gjennom skogen for å komme til butikken. Hun er full av angst og det er helt umulig for henne å bo der.

Boligkontoret viser ikke forståelse for dette og mener at boligen de har tilbudt er egnet for henne, selv om dokumentasjon fra lege, barnevernet og advokater sier det motsatte. Klagen er sendt til Velferdsetaten og den skal videre til klagenemnda. Nå har det gått over 8 uker uten noe svar.

Hva kan man gjøre i denne fastlåste situasjonen? Hvordan kan hun få en egnet bolig? Hennes datter er x år og trenger sin mor i en mer trygg situasjon, og det haster. For datteren som også er traumatisert vil en ny bolig bidra i bearbeidingprosessen og fremgangen. Foreløpig bor datteren hos en fosterfamilie for hun klarer ikke å bo der.

Håper at du kan gi meg noen gode råd på veien hvordan hjelpe denne kvinnen. Har prøvd å ringe juristen som har saken hennes i flere uker uten hell."

Jeg har utfordret bydelen til å se på saken på ny. Hva er andres erfaringer på muligheten for å bytte kommunal bolig?

Og ikke minst. I bladet Psykisk helse sitt siste nummer heter det: "Kan Oslo bli en by som møter traumeutsatte på en god måte? Byrådet mener det." I et slikt perspektiv møtes kanskje ikke denne kvinnen på en god måte?

Kommentarer   

0 #1 Gry Karlsen 12-10-2019 08:08
Det er mye rart, og noen ganger er det feil uansett hva man gjør.
Jeg flyttet 5 minutter unna forrige leilighet fordi vi ville vekk fra vonde minner, og det ble også brukt i mot oss av barnevernet i bydelen.
Dette var etter 17 år under samme tak som en voldelig psykopat.
Det var mor som gjorde feil da og, til tross for at jeg eide forrige leilighet og kjøpte den andre.
De laget en stygg fantasihistorie ut det der, snudde saken på hodet, hyllet voldsutøver og sykeliggjorde meg (mor).
Det er utrolig hvordan de har kontroll på folk, og når ene voldsutøver er ute av bildet, tar i mange tilfeller hjelperne over torturen, og traumer kan de umulig vite mye om...
Eller de er av samme type som ønsker kontroll og makt over andre, og fortsetter derfor torturen.
0 #2 Sigrun Tømmerås 13-10-2019 14:40
Å gå inn for å gjøre byen traumebevisst er veldig bra. Det sa jeg til en helsearbeider i min bydel forleden. Har selv en traumebakgrunn fra tidlig i livet (som bydelen vet om), og jeg følte at integriteten min igjen var krenket da jeg tilfeldig oppdaget at ansatte i bydelen i flere år har hatt tilgang til min (og andre beboeres) private kalender på nettbrett som bydelen har lånt ut i sin satsing på velferdsteknolo gi.
0 #3 JK 14-10-2019 20:23
Om formuleringen fra lege er klar og utvetydig så er det opplagt en sak for retten. Ikke bare interne klageinstanser.
Gi de 7 dager til å rydde opp. Så lag straffesak på det.
Det er straffbart å utsette andre for helsefare.
0 #4 Christine F Lampe Holman 14-10-2019 20:24
Jeg tenker at tildeling av kommunal bolig antagelig er et enkeltvedtak som kan påklages, og at om klagefristen har gått ut, så kan kommunen uansett omgjøre vedtaket av eget tiltak jf forvaltningslov en. Og jeg tenker at i henhold til Barnekonvensjon en, har barnet krav på beskyttelse mot seksuelt misbruk, og barnet har rett til hjelp. Barnet har også rett til sin familie. Dersom å bytte bolig er noe av det som trengs, bør de få det uansett, av hensyn til barnet. Selvsagt også av hensyn til mor, men nå fokuserte jeg på barnet barneombudet.no/.../...

Legg til kommentar