Helsevesen

Det hjelper ikke med nytt sykehus hvis det ikke er plass til pasientene

Det hjelper ikke med nytt sykehus hvis det ikke er plass til pasientene

Det hjelper ikke med nytt sykehus hvis det ikke er plass til pasientene, skriver Sven Erik Gisvold, overlege ved St.Olavs Hospital.

"Antall somatiske sykehussenger i Norge er halvert siden 1980, fra ca 22000 til drøyt 10 000 i dag. Dette har alvorlige konsekvenser i form av komplikasjoner, dødsfall, korridorpasienter og dårligere arbeidsmiljø.  VG fortalte 16.juni om 1560 gamle pasienter som ble hjemsendt mellom kl 22 og 07, og nylig kom det fram at vi hadde over 16 000 korridorpasienter ved norske sykehus i årets tre første måneder. Det har alvorlige konsekvenser at kapasiteten er så lav ved våre sykehus. Vi har for lengst passert «The safety tipping point»

Sykehusplanene i Oslo må sees i et større perspektiv. Dersom man gjennomfører OUS-planen med nytt sykehus på Gaustad og nedleggelse av Ullevål, vil utvilsomt problemet med for få sykehussenger i hele Østlandsområdet bli forsterket, selv om man gjenoppbygger Aker sykehus (som aldri skulle vært nedlagt).  Sett utenfra synes løsningen åpenbar: VI trenger fortsatt et nasjonalt spesialsykehus som ivaretar de mest spesielle oppgaver. Til dette trenges ingen utvidelse av det Rikshospital et vi har i dag. Bygg opp igjen Aker sykehus og moderniser Ullevål.  Hvis man ikke tar kapasitetsproblemene på alvor og nå stanser nedbygningen av norsk sykehus vil vi være på rask vei mot et sengeløst, hjerteløst og todelt helsevesen," skriver Gisvold.

Les hele artikkelen nedenfor under "les mer".

 

Det hjelper ikke med nytt sykehus hvis det ikke er plass til pasientene

Av Sven Erik Gisvold, overlege St.Olavs Hospital, Professor Emeritus, NTNU

Leder i Brukerutvalget ved Oslo Universitetssykehus (OUS) Tove Nakken, har gitt uttrykk for at det vil være en stor verdi  både for pasienter og ansatte i å få et NYTT sykehus på Gaustad.  Det er imidlertid en fattig trøst om et sykehus er nytt dersom det ikke er plass til de pasientene som har behov for å være på sykehus. Dette er et landsomfattende problem og har fått overraskende lite oppmerksomhet i OUS diskusjonen. Det som skjer i Oslo vil åpenbart ha ringvirkninger langt ut over hovedstaden.

Det er blitt bygget flere hypermoderne sykehus de siste årene.  De skulle alle ha pasienten i sentrum og lede til store fremskritt både mht økonomi, logistikk og kvalitet.  Det nye St. Olavs Hospital i Trondheim skulle bli fremtidens «pasientfokuserte sykehus». Arkitektene har fått mange priser for vakker arkitektur og kunst på veggene (visuelle vitaminer!), men ingen for hvordan det fungerer som sykehus. En slik evaluering er ikke gjort. Det har over 200 færre senger enn det gamle sykehuset, og ikke overraskende var sykehuset sprengt fra første stund. De ansatte får regelmessig varsel om fullt sykehus. Det betyr at man skal jobbe smartere og raskere, unngå innleggelser og få pasientene raskere ut. 

I Østlandsområdet skulle det nye sykehuset i Østfold blir et skikkelig løft. Men også dette ble  for lite. Man måtte ta i bruk korridorene og re-aktivere Moss Sykehus. Behovet for utvidelser har for lengst blitt fremmet. Det samme har skjedd med det nye A-hus, også dette sykehuset var sprengt fra første øyeblikk. Her har man inngått et utvidet samarbeid med Ski og Kongsvinger for å bli avlastet. Også Drammen sykehus er sprengt og har flere tusen korridorpasienter. Det samme er tilfellet på Ringerike.Til alt overmål er det nye sykehuset i Drammen er planlagt med langt færre senger enn i dag.  Når skal man lære? Problemet er det samme over hele landet.

Antall somatiske sykehussenger i Norge er halvert siden 1980, fra ca 22000 til drøyt 10 000 i dag. Dette har alvorlige konsekvenser i form av komplikasjoner, dødsfall, korridorpasienter og dårligere arbeidsmiljø.  VG fortalte 16.juni om 1560 gamle pasienter som ble hjemsendt mellom kl 22 og 07, og nylig kom det fram at vi hadde over 16 000 korridorpasienter ved norske sykehus i årets tre første måneder. Det har alvorlige konsekvenser at kapasiteten er så lav ved våre sykehus. Vi har for lengst passert «The safety tipping point».

Sykehusplanene i Oslo må sees i et større perspektiv. Dersom man gjennomfører OUS-planen med nytt sykehus på Gaustad og nedleggelse av Ullevål, vil utvilsomt problemet med for få sykehussenger i hele Østlandsområdet bli forsterket, selv om man gjenoppbygger Aker sykehus (som aldri skulle vært nedlagt).  Sett utenfra synes løsningen åpenbar: Vi trenger fortsatt et nasjonalt spesialsykehus som ivaretar de mest spesielle oppgaver. Til dette trenges ingen utvidelse av det Rikshospital et vi har i dag. Bygg opp igjen Aker sykehus og moderniser Ullevål.  Hvis man ikke tar kapasitetsproblemene på alvor og nå stanser nedbygningen av norsk sykehus vil vi være på rask vei mot et sengeløst, hjerteløst og todelt helsevesen.