Helsevesen

Sykehusbygg i Oslo - Gjentagelse av svensk skandaleprosjekt?

Sykehusbygg i Oslo - Gjentagelse av svensk skandaleprosjekt?

Maj-Len Sundin, tidligere sjefssykepleier på Ullevål sykehus, samt direktør på Aker og Karolinska sjukhuset, advarer.

"Nye Karolinska sjukhuset ble bygget i høyden for å spare tomt. Den gamle tomten skulle selges! Stockholms Läns Landsting (SLL) har nå et dobbelt problem; både utgifter til Nye KS og deler av gamle KS. De utgiftene er skyhøye fordi Nye KS ikke er tatt fult ut i bruk. Utformingen av Nye KS med bare enerom krever mye personell og skaper også større utrygghet både for pasienter og personale. I tillegg er sykehuset bygget høyt, i flere etasjer. Det krever mer personell. Nye KS er i dag en katastrofe. De har noe aktivitet på det gamle KS og noe på Nye KS, med lange avstander. I tillegg er gode fagmiljøer oppløst og viktige fagpersoner har sluttet.

Forskningen lider under det. Man har også problem med å rekruttere spesialpersonale med relevant kompetanse. Landstingets økonomi er bundet opp i et sykehus som er over og under dimensjonert, store deler av KS står tomt mens utgiftene med en offentlig- privat finansieringsmodell er stå store at det ikke finnes penger innen SLL til nødvendig tilbygg og ombygninger på andre sykehus i Landstinget. Ingen tar ansvaret for fadesen," skriver Maj-Len Sundin blant annet.

Les resten av artikkelen nedenfor.

 

Barnavdelingen og kompliserte fødslene ble flyttet fra Aker sykehus for å samles på Ullevål også pga i nærheten til akutt kompetansen på Ullevål! Nå kan alt flyttes tilbake?

Oslo Universitetssykehus-planene foreslår bygging av bygg på 14-16 etasjer på for trange tomter både på Gaustad og på Aker sykehus. Når det vel er bygget finnes det ikke utviklingsmuligheter! Det er et alvorlig problem når befolkningen i Oslo fortsetter å vokse. Adkomsten til sykehusene gir ikke muligheter for stor trafikk f.eks. i katastrofesituasjoner. Høye bygg er også risikable fordi de er vanskeligere å evakuere sengeliggende pasienter og personale i slike bygg ved brann eller andre katastrofer.

Det er utgitt to bøker av gravende journalister om denne prosessen i Sverige (se referanser). Et par sitater fra en av dem: Journalist F. Mellgren spørr direktør Stefan Tefte i Hamburg; " Det är uppenbart att de tyska sjukhusen på något sätt lyckas förena hög standard med låga kostnader?." Tefte svarer: "Helt avgjörande är att utgå från behoven och vilken verksamhet som skall bedrivas. Vi kom fram till at det var best med ett kompakt sjukhus där sentrala funksjoner var samlade horisontalt i samma våningsplan. Jag tror inte alls på att bygga vertikalt. Mycket tid går bort till att patienterna ska transporteras i hissar. På stor yta behövs dessutom fler lagerutrymmen och det blir mer att hålla rent och i bra skick." (se ref.Ennert & Mellgren; Sjukt hus, s. 2016)

Dette er argumenter som viser at sykehusplanene i Oslo er for dårlige. Man er i ferd med å gjenta skandaleprosjektet Nye KS. Ullevål-tomten er den eneste som har utviklingsmuligheter på lang sikt. Stockholm har ødelagt gode fagmiljøer til kostnader som er svimlende pga manglende evne til å lytte til fagfolk, dårlig ledelse, konsulenter og politisk prestisje. Det er trist å observere at dette nå gjentar seg i Oslo," skriver Maj-Len Sundin.

Ref.

1. Ennert , Henrik och Mellgren, Fredrik: Sjukt Hus , Ordfront Stockholm 2016

2. Gustavsson, Anna och Røstlund, Lisa : Kampen om Karolinska. Konsulenterna. Mondial, Stockholm 2019.,