Helsevesen

Storbylegevakta på Aker, men hva med lavterskel for sentrum?

Legevakta i Storgata

Om 3 år åpner den toppmoderne Oslo Storbylegevakt på Aker. Byggearbeidene er i gang.

Da vi i bystyret for 10 år siden vedtok etablering av storbylegevakten het det i beslutningsgrunnlaget:

«I høringsrunden har enkelte instanser gitt uttrykk for at storbylegevakten bør videreføres som et lavterskeltilbud i eller nært Oslo sentrum av hensyn til de med minst ressurser og med de største helseproblemene som oppholder seg i sentrumsområdet. Det er viktig at det opprettholdes et godt tilbud til denne gruppen. Byrådet foreslår derfor at det utredes utforming av et skreddersydd lavterskeltilbud til denne gruppen i sentrum. Dette må sees i sammenheng med det øvrige sentrumstilbud til denne gruppen herunder tildeling av døgnovernatting. Byrådet legger vekt på at denne gruppen utgjør en liten andel av pasientene ved Legevakten, og at disse, når de er alvorlig syke, i likhet med andre må kjøres til legevakten uavhengig av lokalisering»

Bystyret følte seg ikke trygg og vedtok at «Byrådet bes legge frem sak som nærmere beskriver etableringen av lavterskeltilbud i sentrum, og i tide for å sikre at et slikt tilbud er etablert idet legevaktens tilbud i Storgata opphører.»

Byrådet har nå gitt Helseetaten i oppdrag hvor «Helseetaten i samarbeid med Velferdsetaten utarbeider en oppdatert og samlet beskrivelse av de ulike tilbudene til denne sårbare gruppen i Oslo sentrum, og samtidig gi en vurdering av hvorvidt det bør etableres et nytt tilbud når legevakten i Storgata 40 flytter til Aker.» Denne skal foreligge innen 15. desember 2020.

Hva mener fagfolk og andre om dette?

Kommentarer   

+1 #1 Janne Grøttumsbråten 16-08-2020 10:28
Viktig med lavterskeltilbu d til utsatte grupper i sentrum. Psykiatrisk legevakt som i dag også er lokalisert på legevakta i Storgata nevnes imidlertid ikke med et ord. Hva skjer med denne?
+1 #2 Øystein Gudim 20-02-2021 13:55
Aker er ikke lett tilgjengelig fra alle deler av byen slik som legevakta i sentrum. Langt unna T-bane og trikk, kun buss stopper utenfor. Har selv brukt Aker, men en akuttlegevakt sentralt i byen trengs fortsatt.

You have no rights to post comments