Helsevesen

Sykehusplaner for Oslo

Sykehusplaner for Oslo

4 fagpersoner (Eilif Holte, Bjarne Jensen, Tor I Winsnes og Per H. Christiansen) legger fram en rapport om sykehusplanene i Oslo, eller det de kaller "Økonomiske betraktninger omkring planen for Nye Oslo universitetssykehus."

De konkluderer med at fortsatt utvikling av Ullevål sykehus er:

> 20 milliarder kroner billigere

> En raskere og bedre løsning for pasientene

> Åpner for at Aker blir lokalsykehus for hele Groruddalen

> Sikrer utnyttelse av funksjonelle sykehusbygg på Ullevål

> Gir god plass for fremtidens OUS på Ullevål

> Sikrer bedre økonomi i Helse Sør-Øst

De konkluderer selv slik i rapporten:"Vår analyse viser at investeringene er 20 milliarder kroner lavere dersom Oslo universitetssykehus videreutvikles på Ullevål istedenfor på Rikshospitalet og at Nye OUS, slik det planlegges, ikke er økonomisk bærekraftig. Det kan gå på bekostning av pasienttilbud og andre investeringsbehov i regionen."

Les selv og bli klok.

Kommentarer   

#1 Anne Kari Rom 19-11-2020 06:27
Bra artikkel.
Politikere i Oslo og ellers må nå støtte bevaring Ullevål sykehus.
Det er ikke lenge til neste valg, dette er en svært viktig sak!
#2 Dag Johnsrud 19-11-2020 08:42
Rapportens konklusjon levner styrene i OUS og HSØ liten ære. Her må helseministeren sette ned foten.
#3 Pål Eriksen 19-11-2020 12:22
Ny Gaustad er et luftslott. Det er sløsing med ressurser, dårlig klimaregnskap, og ødeleggende for nær området. Nå kan ikke byggherrenes ønsker bestemme videre utvikling av sykehus strukturen i Oslo.
#4 maj-len.sundin@meritum.no 26-11-2020 18:00
Det var gode nyheter. Jeg håper bare at politikerne også tar til fornuften og lar sin egen prestisje vike. Det finnes ingen gode faglige argumenter for å bygge på Gaustad.

Høyden er en trussel i seg selv for ved brann knyttet til evakuering og derved for pasientsikkerhe ten. Dessuten er det mer personellkreven de å bygge i høyden med tanke på transport etc. Infeksjonsfaren er større konf.hvordan Ullevål i sin tid ble bygget med i bredden og med færre etasjer.
Den nåværenerde tomten på Aker (etter salgen at tomten) er også for liten. Å bygge i høyden der også følger de samme argumentene som for på Gaustad med hensyn til høyde etc.

Det synes som om fornuften ikke teller når den politiske prestisjen får råde!!!

Lykke til med å ta til fornuft!!

Hilsen

Maj-Len Sundin, tidligere ansatt i 22 år på Ullevål sykehus , hvorav de siste 12 årene som sjefsykepleier og deretter direktør på Aker sykehus.

You have no rights to post comments