Helsevesen

Hvem har snakket med hvem og hvem har ligget med hvem? En legeroman

Hvem har snakket med hvem og hvem har ligget med hvem? En legeroman

"Høyhus og åpne kontorlandskap er ut, det er verken ønskelig for pandemier eller trivsel. Likevel er det slik det nye sykehuset planlegges. Ekspertise er hentet inn fra Sykehuset Østfold, et sykehus som har fått alt annet en ros for arkitektur, miljø og drift. Ut med sykehussenger, inn med ny teknologi. Er den utprøvd? Er skissen for det nye sykehuset kunnskaps- eller styringsbasert?

Byggeprosjektet på Gaustad minner om testing av en hypotese uten kvalitetssikrede data. Er den gode løsningen virkelig færre helsearbeidere, mindre dialog og færre møtesteder for læring? Hva med pasienten, som trenger å bli sett og hørt og få nødvendig pleie i en vanskelig tid?

Blir prisen på det nye sykehuset billigere om det legges på Gaustad fremfor Ullevål? Ingen vet. Forhåndskalkyler har en tendens til å slå feil, bare tenk på stortingsgarasjen. Et tall kan være fint å legge på bordet, men usikkerhetsmarginene er store. Økte årlige kapitalkostnader vil øke driftskostnadene og antall senger og ansatte må reduseres," skriver Jens Ivar Brox, overlege ved Oslo universitetssykehus og professor i medisin, i en artikkel i Klassekampen.

Les hele artikkelen nedenfor, under "les mer."

 

Les hele artikkelen:

Hvem skal skrive romanen om nye Gaustad sykehus? Det er 40 år siden jeg forventningsfull som student tok mine første steg på Rikshospitalet og Ullevål sykehus. Mitt yrkesliv som lege har mer enn svart til forventningene. De siste 30 årene har jeg stort sett hatt mitt arbeidssted på Rikshospitalet og Ullevål med trivelige kolleger og utfordrende sykdommer. Avstanden til ledelsen har økt fra jeg begynte som assistentlege frem til i dag, møteplassene er færre, kantinene nesten lagt ned på Ullevål. Planene om nedlegging av hele sykehuset har utfordret trivselen og lagt en demper på inspirasjonen. Jeg har lest argumentene og prøvd å forstå, men jeg har fortsatt ikke forstått.

Bygges sykehuset på Ullevål vil det støvsuge landet for spesialister, sier lederne av våre to største politiske partier unisont. Hvor har de det fra? Er det et kunnskapsbasert argument eller har de fått det av en støvsugerselger? Det spiller selvsagt ingen rolle om det nye sykehuset legges til Gaustad eller Ullevål. Det er vanskelig å beregne behovet for spesialister. I dag står hundrevis av nyutdannede i kø for å få begynne i første del spesialistutdanningen. De kan være spesialister når et nytt sykehus står ferdig, men det er ikke tilstrekkelig med utdanningsplasser på landets sykehus. Å skylde på utbygging av Ullevål sykehus er «løgn og forbannet dikt». Regjeringen har ansvar for spesialistutdanningen, og opposisjonen bør følge med i timen.

Er du i tvil om hvordan de planlagte nye høyblokkene foran Rikshospitalet vil se ut, bør du ta trikken dit og deretter gå opp Sognsvannsveien til du står bak Gaustad psykiatriske sykehus. Se ned på tårnet på Rikshospitalet og forestill deg tre store tårnbygninger, tre ganger så høye som tårnet du ser. Ta så trikken ned til Ullevål, gå til nordområdet mot Tåsen. Skritt opp bredden av Ullevål, omtrent 350 skritt. Tenk deg at du legger de tre tårnbygningene ned horisontalt etter hverandre. Det blir ikke så mange etasjer og fortsatt plass til utvidelser på Ullevål.

Høyhus og åpne kontorlandskap er ut, det er verken ønskelig for pandemier eller trivsel. Likevel er det slik det nye sykehuset planlegges. Ekspertise er hentet inn fra Sykehuset Østfold, et sykehus som har fått alt annet en ros for arkitektur, miljø og drift. Ut med sykehussenger, inn med ny teknologi. Er den utprøvd? Er skissen for det nye sykehuset kunnskaps- eller styringsbasert? Byggeprosjektet på Gaustad minner om testing av en hypotese uten kvalitetssikrede data. Er den gode løsningen virkelig færre helsearbeidere, mindre dialog og færre møtesteder for læring? Hva med pasienten, som trenger å bli sett og hørt og få nødvendig pleie i en vanskelig tid?

Blir prisen på det nye sykehuset billigere om det legges på Gaustad fremfor Ullevål? Ingen vet. Forhåndskalkyler har en tendens til å slå feil, bare tenk på stortingsgarasjen. Et tall kan være fint å legge på bordet, men usikkerhetsmarginene er store. Økte årlige kapitalkostnader vil øke driftskostnadene og antall senger og ansatte må reduseres.

Nedlegging av Ullevål sykehus og Gaustad psykiatriske sykehus vil frigjøre store arealer for boligbygging. Hvem eier eller har opsjoner på Ullevåltomta? En byggebonanza i Oslo vil selvsagt bli et gode for mange, men er nedlegging av Ullevål beste løsning for fremtiden? Vil alternativt valg av nytt sykehus på Ullevål bety at Rikshospitalet rives? Helseminister Bent Høie har sagt at vi ikke kan ha tre sykehus, og da må et ut. Ganske forunderlig forresten, at vi ikke kan ha Rikshospitalet, Ullevål og Aker. Det finnes andre mindre sykehus i Oslo som driftes meget godt.

Hvem har snakket med hvem og hvem har ligget med hvem? Den som tror at denne historien handler om dette, tar feil. Det er ikke poenget. Jeg er bare en lege som ikke forstår hvorfor Helse Sørøst og staben på Oslo universitetssykehus på liv og død fronter tårnbygninger på plassen foran Rikshospitalet.

Planleggingen har foregått i en tiårsperiode og har avdekket en kløft. På den ene siden Helse Sørøst og marionettene i sykehusledelsen. På den andre siden tillitsvalgte og de fleste ansatte, med legene og sykepleierne som tok imot pasientene etter 22. juli og i dag behandler covid-19-syke i fronten. Mange har klødd seg i hodet for å forstå. Blir den endelige løsningen et Gjøkerede på Gaustad eller et Rikshospital som i dag, og nye sykehus på Ullevål og Aker? Alle forstår at Oslo trenger flere boliger og at arealene på Ullevål er egnet til formålet.

De andre argumentene for å legge sykehuset til Gaustad er vanskelige å forstå. Hva er den alternative forklaringen? Er det verdien av Ullevåltomta eller et ‘New Public Management’ i vranglås? Helse Sørøst sin oppgave er å sørge for at bygging av et nytt sykehus ikke går ut over helsetilbudet til beboerne i regionen.

(publisert i Klassekampen)

Kommentarer   

#1 Unni Molnes 25-12-2020 09:21
Demonstrasjon av maktarroganse og manglende bakkekontakt.
#2 Jarle Carlsen 26-12-2020 09:22
Tja, det er ikke godt å si, men alle som kan telle til 20 uten å fjerne sokkene forstår at Dr Ivar Johansen har helt rett.
Det er mer enn god nok plass på Ullevål Sykehus til å utvikle det, ett vakkert område det er forståelig at eiendomsbaronen e vil ha klørne i.
Men de skal bare holde fingrene fra fatet, vi må få slutt på NPM og gå tilbake til frontlinjestyri ng av helsevesenet.
#3 Gunnar Hjorth 04-01-2021 11:21
Byråkrati, NPM og fastlåst i tvangsnevrose i ulykkelige blanding. Det må åpenbart være betydelig aktiviteter i de bakre skjulte rom. Det virker som det å dekke til og skjule er viktigere enn velfunderte løsninger.

You have no rights to post comments