Helsevesen

Rolf Kåresen: Sykehusutbygging i Oslo – En gavepakke til eiendomsutviklere

Tidligere Ullevål-sjefslege Rolf Kåresen er klar:"Jeg mener at sakens kjerne, som førte til at Raymond Johansen og Bent Høies altfor tidlig tok standpunkt til det målbildet som nå gjelder, å selge Ullevål, forklares ved det styrelederen i Helse Sør Øst, økonomen Svein Gjedrem har uttalt: Ullevålområdet er mer verdt som boligområde enn som sykehusareal. De setter mao kortsiktig økonomisk gevinst foran den faglige, miljømessig og på lang sikt økonomisk mest funksjonelle løsningen.

Håpet om at den sunne fornuft skal vinne, er fortsatt der. For prosjektet skal nå først fullføre konseptet. Det mener de å ha klart i slutten av januar. Så sendes det til Oslo plan- og bygningsetat for godkjenning av reguleringsplanen og til By- og Riksantikvar som skal se til at verneverdiene er ivaretatt. Det er de ikke: Begge instanser har varslet innsigelser," skrev han blant annet i en Klassekampen-artikkel for et år siden.

Flere har etterlyst den, og jeg legger den derfor ut på ny. Les hele artikkelen under "les mer."

 

Sykehusutbygging i Oslo – En gavepakke til eiendomsutviklere

Rolf Kåresen Tidligere sjeflege, Ullevål sykehus

Et flertall i Stortinget (AP; H, FrP, V, KrF) godkjente Helse Sør Øst’s (HSØ) planer for sykehusutbygging I Oslo ved å innvilge 29 milliarder kroner (mrd) lånegaranti i statsbudsjett 20201. Dette er skuffende, men som forventet. Det slaget ble tapt i Regjeringens budsjettkonferansen i august. Men håpet om at den sunne fornuft skal vinne, er fortsatt der. For prosjektet skal nå først fullføre konseptet. Det mener de å ha klart i slutten av januar. Så sendes det til Oslo plan- og bygningsetat for godkjenning av reguleringsplanen og til By- og Riksantikvar som skal se til at verneverdiene er ivaretatt. Det er de ikke: Begge instanser har varslet innsigelser. Så går det minst et halvt år før saken legges frem for Oslo bystyre høsten 2020.

Men flertallet i bystyret, Sp, V, Rødt, Frp, KrF, FNB, SV og MDG, vil neppe godkjenne reguleringsplanene. De har nettopp lagt frem en interpellasjon til bystyret med følgende forslag til vedtak: »Bystyret ber byrådet sende et tillegg til Oslo Kommunes høringsuttalelse fra oktober 2018, der det bes om at Gaustad-planene settes på vent til fortsatt drift av Ullevål er tilstrekkelig utredet.»  Med slikt vedtak må regjeringen ta en diskusjon om statlig regulering. Da burde det sitte langt inne hos regjeringspartiene, for ikke å snakke om deres støttespiller AP, å gå mot over 22 000 ansatte i OUS og cirka 70% av Oslos innbyggere som vil beholde Ullevål som sykehus2. Oslo AP har i tillegg et representantskapsvedtak som går inn for utredning.

Jeg mener at sakens kjerne, som førte til at Raymond Johansen og Bent Høies altfor tidlig tok standpunkt til det målbildet som nå gjelder, å selge Ullevål, forklares ved det styrelederen i Helse Sør Øst, økonomen Svein Gjedrem har uttalt: Ullevålområdet er mer verdt som boligområde enn som sykehusareal. De setter mao kortsiktig økonomisk gevinst foran den faglige, miljømessig og på lang sikt økonomisk mest funksjonelle løsningen.

Boligverdien av Ullevålsområdet er enorm. Vi har i utredningen Parksykehuset3 vist at man ved å bygge 8. etasjes blokker kan få inn 650 000m2 ny bygningsmasse. I tillegg kommer 110 000m2 gode bygg som kan brukes i lang tid fremover. Og da er ikke fredede bygg tatt med. Samlet kan man dermed utvikle og selge 750-760 000 m2. Det gir med dagens boligpris, 90 000 kr/m2, en verdi på 68-70 mrd. Nybyggpris for lavblokker er cirka 35 000 kr/m24. Det gir utgifter på 26-27 mrd og et gevinstpotensial på drøyt 30 mrd når en trekker anslått tomtekostnad på 7 mrd fra. Et anslag som for øvrig er påfallende lavt gevinstpotensialet tatt i betraktning.

Følger man tankegangen videre, er det ikke utenkelig at en eller flere boligutviklere har hatt diskusjoner med ledende politikere og administratorer. Ser vi en gjentagelse av det som skjedde da Fredensborg eiendom fikk kjøpe Oslosykehusenes personalleiligheter på "billigsalg" fra Oslo kommune før staten tok over sykehusene i 2000? Det selskapet ga den gang vel 700 million for 1744 leiligheter hvor bare tomten til nedslitte boligblokker på Aker sykehus i dag har en anslått verdi på 1,7 milliarder5. Jeg vet ikke om slik diskusjon pågår, og det er heller ikke forbudt å planlegge for å kjøpe eiendom så lenge det ikke gjøres forhåndsavtaler. Men jeg mener at muligheten for uheldig sammenblanding av interesser er stor.

Denne saken har hatt en meget uryddig saksgang. HSØ fremstiller fakta feil og hevder at ting er gjort som beviselig ikke er det, for eksempel konseptfaseutredning av såkalt «delt løsning» mellom Rikshospitalet og Ullevål. Gevinstrealiseringsplanen som skal vise at HSØ har bærekraft, er basert på kvalifisert gjetning fordi den virksomhetsplanen den burde være basert på, fortsatt mangler. Til tross for dette har flertallet i Stortinget godkjent et prosjekt med total ramme på over 50 milliarder. I tillegg gir det eiendomsutviklere en gavepakke verdt over 30 milliarder kroner. Den sunne fornuft tapte i første omgang. Men vi kan håpe på at den kan komme på banen igjen når bystyret i Oslo skal behandle reguleringsplanene og Stortingsvalget nærmer seg.

https://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2019-2020/inns-201920-078s/#m2

https://www.aftenposten.no/article/ap-g714ok.html?mon_ref=retriever-info.com

https://beta.legeforeningen.no/foreningsledd/lokal/oslo-legeforening

https://www.tu.no/artikler/dette-koster-det-a-bygge-bolig-i-oslo/442563

https://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Styrem%C3%B8te%202018-12-06/Styrem%C3%B8te%202018-12-06%20Styresak%202018-77-04%20%C3%98LP%202019-2062%20Konseptfase%20Aker-%20Gaustad.pdf side 3

Kommentarer   

#1 Hanne Lyssand 19-01-2021 21:22
Om den utnyttelsen av tomta på Gaustad, som sykehusplanene forutsetter gjøres om til bolig, er vel den tomta ganske verdifull også? Det jeg først reagerte på med disse planene når jeg så målbildet som BU-politiker, var risikoen i et så stort prosjekt, framfor en mer trinnvis oppgradering av Ullevål sykehus. Hvis tomteverdi ensidig skal legges til grunn i utviklingen av Oslo, så burde jo alt flyttes herfra. Nesten alt er billigere å bygge et annet sted.
#2 Olav Tønsberg 22-01-2021 17:09
Oppfordrer partivenner til å lese det tidligere sjefslege Rolf Kåresen på Ullevål skriver om sykehus-utbyggi ngen i Oslo. Dersom Oslo A og A på Stortinget snur så vil galuppen også snu.

You have no rights to post comments