Helsevesen

Mari Sanden om Ullevål: Umulig å forstå styret i Oslo Arbeiderparti

Mari Sanden om Ullevål: Umulig å forstå styret i Oslo Arbeiderparti

Mari Sanden, mangeårig leder av Fagforbundet i Oslo er tydelig:

"Jeg slutter aldri å undre meg og gremmes over at det aldri ser ut til å være mulig med en saklig og seriøs debatt om sykehus i Oslo.  

Jeg har hørt uttalelser som at en kan kjøre forbi flere sykehus i Oslo i løpet av en lunsjpause, Oslo kan ikke ha tre akuttsykehus, Stortinget må tenke på hele landet - ikke bare Oslo, alle spesialistene kan ikke være i Oslo, uttalte f eks Ingvild Kjerkol nylig. Dermed var by og distrikt satt opp mot hverandre igjen, og selvfølgelig ikke til Oslo sin fordel! Hvorfor slike lettvinte uttalelser? Oslo er så vidt jeg vet en del av landet, sykehus i Oslo har både region- og landsfunksjoner. Derfor må vurderingen av framtidas sykehus være langt mer nyansert, selv om de ligger geografisk i Oslo.  

Oslo ligger geografisk der den ligger, selv om noen synes det er urimelig at det er bare noen minutter mellom sykehusene i byen! Etter mitt skjønn er det helt avgjørende at vi faktisk evner å planlegge og bygge sykehus som dekker befolkningen i Oslo sine behov nå og i overskuelig framtid, samt har tilstrekkelig kapasitet til å dekke lands - og regionfunksjoner. For de fleste er det ingen hjelp i at det er korte avstander hvis det ikke er plass og/eller riktig kompetanse på sykehuset. Derfor etterspør jeg en diskusjon som inneholder flere hensyn.  

Befolkningen i Oslo, medlemmene i Oslo Arbeiderparti, fagforeninger, fagmiljøer osv har vært og er krystallklare på at Ullevål må bestå som det viktigste akuttsykehuset, Aker som lokalsykehus, og Rikshospitalet med sine lands- og regionfunksjoner.  

For meg er det umulig å forstå den nye innstillingen til styret i Oslo Arbeiderparti. Den kan ikke føre til noe annet enn at Ullevål skrotes så lenge en vil gå videre med Gaustad etter nåværende planer. Det er helt urealistisk å tenke seg at både Gaustad og nåværende Ullevål skal bestå. Så det var vel ingen snuoperasjon da! Jeg håper virkelig at representantskapet får dette inn på et fornuftig spor.  

Så vet jeg at det er mange, blant annet ansatte og fagforeninger som har hatt et sterkt engasjement, som ble kortvarig glad, og så utrolig skuffet. Men det er bare å kjempe på til fornuften har vunnet."

Kommentarer   

#1 Kåre Thorkildsen 12-02-2021 08:37
Klar tale!

You have no rights to post comments