Helsevesen

Ullevål sykehus: Ap blokkerer Stortinget-flertall for å stanse planene for nedleggelse

Ullevål sykehus: Ap blokkerer for flertall for å stanse planene for nedleggelse

I går avga Stortingets helse- og omsorgskomite sin innstilling på et såkalt representantforslag fra SV, Sp, MDG og Rødt  om å si nei til nedlegging og salg av Ullevål sykehus og stoppe planlagt smittetårn på Gaustad. Dessverre støtter Arbeiderpartiet sammen med Høyre, Venstre og KrF fortsatt opp om Helse Sørøst og Oslo Universitetssykehus sine planer. 

Aps begrunnelse er: «Arbeiderpartiet mener framdriften for å bygge nye sykehus i Oslo ikke må stoppe opp i påvente av videre utredninger, og at utbyggingsplanene for Oslos nye sykehus må gjennomføres gradvis og på en slik måte at det ikke oppstår vesentlige eller langvarige brudd i driften, og at det dermed ikke blir nødvendig å gjøre seg avhengig av private helseaktører eller midlertidige bygg i ombyggings- og utbyggingstiden.»  

SV, Sp og Frp har denne fellesmerknad:

«Det er stor fare for å gjøre irreversibel skade på Oslos sykehustilbud dersom man setter i gang slike tiltak uten å være helt sikker på at det er mulig å gjennomføre den utbyggingen som planlegges av Helse Sør-Øst. Disse medlemmer mener denne risikoen bør bekymre Stortinget, uavhengig av hva man mener om Ullevål sykehus’ plass i Oslos fremtidige sykehusstruktur.  

På denne bakgrunnen fremmer disse medlemmer følgende forslag: 

«Stortinget ber regjeringen ikke tillate salg av sykehustomta på Ullevål, og avvente en eventuell salgsbeslutning til etter at etappe 2 av Nye Oslo universitetssykehus er regulert og utredet i forprosjekt, og det foreligger detaljerte planer som sikrer at hele Groruddalens befolkning får sitt lokalsykehustilbud ved Aker sykehus.»  

og   

«Stortinget ber regjeringen ikke tillate riving av funksjonell bygningsmasse ved Oslo universitetssykehus, og avvente eventuelle riveplaner til etter at etappe 2 av Nye Oslo universitetssykehus er regulert og utredet i forprosjekt, og det foreligger detaljerte planer som sikrer at hele Groruddalens befolkning får sitt lokalsykehustilbud ved Aker sykehus.»  

Det betyr at ved avstemmingen på Stortinget 13. april vil forslagene bli støttet av SV, Fr.P, Sp, Rødt og MDG med på forslagene. Konsekvensen av dette er at AP blokkerer for flertall og som dermed sikrer at regjeringspartiene får flertall for nedlegging og salg av Ullevål og gjennomføring av planene til Oslo Universitetssykehus.  Les nyhetsoppslag og lederartikkel i Dagsavisen i dag.

Saken behandles endelig i Stortinget tirsdag 13. april. Du bør bruke mulighetene til å påvirke dem!

Kommentarer   

+1 #1 John W downing 24-03-2021 11:10
Deprimerende melding. Nok den gang viser det seg at AP er en stort sentrumsparti , i kapitalismens tjeneste. Det ødelegger for et ekte rod-grønn politikk basert på sosialisme og miljøvern.
+2 #2 Anne Elvenes 24-03-2021 12:20
Saken er så viktig at om AP går Høyres ærend i Ullevål-saken så mister de 100% sikkert mange stemmer , deriblandt min stemme ved neste valg.
+1 #3 Mette Kjeldsberg 24-03-2021 13:10
Hvilke muligheter har jeg til å påvirke Stortings-vedta ket 13. april? Vil veldig gjerne, men skjønner ikke helt hvordan.
#4 Anne-Marit Lie 11-04-2021 14:15
Utredningen av denne gigantiske saken er kun belyst av styret selv i OUS i juni 2020. Det er bukken og havresekken. Sett hele saken på vent! Krev en grundig utredning av minst en nøytral instans.
Avstemning på Stortinget allerede tirsdag 13.4...

You have no rights to post comments