Helsevesen

Fastlege til utenlandske diplomater?

Fastlege til utenlandske diplomater?

"Diplomatkorpset med sine stresskofferter og blågule nummerskilt på sortlakkerte biler – og papirløse migranter i Norge. Man finner vel knapt to mer ulike grupper. En ting har de likevel til felles: De blir syke og må gå til legen, som alle andre, før eller senere. 

Nylig sendte Helse- og omsorgsdepartementet et forslag om å gi diplomater tilgang til den norske fastlegeordningen ut på høring. Departementet foreslår å endre forskrift om pasient- og brukerrettigheter i fastlegeordningen for å sikre diplomater tilgang til fastlegeordningen, på lik linje med nordmenn. Diplomatkorpset i Norge består i dag av om lag 1.700 personer, fra hele verden.

Vi støtter diplomatenes rett til god helsehjelp i Norge. Selvfølgelig! Samtidig vil vi være en tydelig røst for de ingen hever stemmen for: Papirløse migranter. Reisende i fattigdom, nød og lidelse. Tilreisende EØS-borgere uten helsetrygdkort. Menneskene som lever i skyggene rundt oss, men som har de samme behovene som dresskledde diplomater og den samme verdien: Alle kan trenge et besøk hos legen når behovene melder seg. Alle kan trenge hjelp!

Alle må ha rett til å gå til legen: Både Kong Salomo og Jørgen hattemaker, for både ambassadører og papirløse migranter trenger penicillin. Begge trenger hjelp – fordi de er mennesker.

Vi ber derfor regjeringen i tillegg til å se på hvordan diplomater i Norge kan få bedre helserettigheter, undersøke hvordan forholdene er for papirløse migranter. Vi vet de lider fordi de sitter alene på venterommet. Uten at noen slipper dem inn," skriver Håvard Therkelsen i Norges Røde Kors blant annet,

Les hele hans tekst nedenfor. 

 

Fastlege til utenlandske diplomater

Av Håvard Therkelsen, seniorrådgiver i Norges Røde Kors

Diplomatkorpset med sine stresskofferter og blågule nummerskilt på sortlakkerte biler – og papirløse migranter i Norge. Man finner vel knapt to mer ulike grupper. En ting har de likevel til felles: De blir syke og må gå til legen, som alle andre, før eller senere.

Nylig sendte Helse- og omsorgsdepartementet et forslag om å gi diplomater tilgang til den norske fastlegeordningen ut på høring. Departementet foreslår å endre forskrift om pasient- og brukerrettigheter i fastlegeordningen for å sikre diplomater tilgang til fastlegeordningen, på lik linje med nordmenn. Diplomatkorpset i Norge består i dag av om lag 1.700 personer, fra hele verden.

Samtidig behandlet helse- og omsorgskomiteen på Stortinget en sak om helserettigheter for papirløse. Papirløse migranter og tilreisende EØS-borgere uten helsetrygdkort har i dag ikke rett til helsehjelp i Norge – med mindre det er helt akutt.

Elisabeth Aunan tok i Klassekampen 13. mars opp at problemet. Røde Kors og Kirkens Bymisjon arbeider for å få endret dagens praksis, og driver helsesenter for papirløse migranter i Oslo og Bergen. De siste elleve årene har vi erfart at pasienter ikke får helsehjelp de har behov for, heller ikke helsehjelp de har krav på. Vi har sett hvordan det fører til store fysiske og psykiske lidelser for både pasient og samfunn. Dette er en gruppe som mangler sterke talspersoner og ikke har en direktelinje inn til UD for å sikre tilgang til lege når de trenger det.

Vi har eksempler på papirløse pasienter som har dødd av kreft fordi de ikke får helsehjelp. Mange får heller ikke medisinene de trenger, eller den psykiske hjelpen de trenger. Dagens lovverk tvinger papirløse pasienter å vente til helsetilstanden er mer komplisert og prognosen for vellykket behandling forverres betydelig.

Til sammen behandler våre frivillige om lag 1000 pasienter Oslo og Bergen hvert år. Blant pasientene opplever vi historier om fortvilelse, lidelse og et helsevesen som kan hjelpe – men som sier nei på grunn av eksisterende lovverk. I dag er det altså opp til frivillige å gi grunnleggende helsehjelp til en utsatt gruppe. Sånn kan vi ikke ha det. Det er på tide at Norge oppfyller sine menneskerettslige forpliktelser.

Vi støtter diplomatenes rett til god helsehjelp i Norge. Selvfølgelig! Samtidig vil vi være en tydelig røst for de ingen hever stemmen for: Papirløse migranter. Reisende i fattigdom, nød og lidelse. Tilreisende EØS-borgere uten helsetrygdkort. Menneskene som lever i skyggene rundt oss, men som har de samme behovene som dresskledde diplomater og den samme verdien: Alle kan trenge et besøk hos legen når behovene melder seg. Alle kan trenge hjelp!

Manglende tilgang til helsehjelp er et stort humanitært problem som enkelt kan løses gjennom politisk vilje. Det vil ha stor verdi for enkeltmenneskene som rammes, men også for samfunnet. Og kostnadene er marginale sammenlignet med helsegevinsten for pasientene. Ifølge leder av Legeforeningens menneskerettighetsutvalg Marit Halonen Christiansen vil et fullverdig fastlegetilbud for papirløse kreve 4–5 leger. Dette går med andre ord helt fint an å løse uten at det koster skjorta.

Alle må ha rett til å gå til legen: Både Kong Salomo og Jørgen hattemaker, for både ambassadører og papirløse migranter trenger penicillin. Begge trenger hjelp – fordi de er mennesker.

Vi ber derfor regjeringen i tillegg til å se på hvordan diplomater i Norge kan få bedre helserettigheter, undersøke hvordan forholdene er for papirløse migranter. Vi vet de lider fordi de sitter alene på venterommet. Uten at noen slipper dem inn.

(publisert i Klassekampen)

You have no rights to post comments