Helsevesen

Grøsser på glanset papir

Grøsser på glanset papir

Klokt fra Torgeir Bruun Wyller:

Jeg synes det er viktig å påpeke at planleggingen av «Nye Oslo universitetssykehus» bygger på svært urealistiske forutsetninger. Dette vil særlig gå ut over de eldste og mest komplekse pasientene, samt de med alvorlig psykiatrisk sykdom. De vil i enda større grad enn nå bli kasteballer i systemet. Jeg har skrevet et lite innlegg om det i Dagsavisen i dag

I går kom Kommunekonsult med sin rapport som bekrefter det vi mange har fryktet: Aker/Gaustad-planene vil gi for få sykehussenger og svekke den medisinske beredskapen både for Oslo og for hele landet. Rapporten kan leses i sin helhet her, og Aftenpostens sammendrag her.

I samme slengen kan det også være grunn til å fremheve Liv-Ellen Vangsnes’ lederartikkel i forrige nummer av Tidsskrift for Den norske legeforening:

«Sløseriet synes å være bunnløst når det gjelder prestisjeprosjekter. Politikerne velger stadig å støtte byråkratenes feilprioriteringer av helsekronene, og det foreligger en urokkelig motvilje mot å lytte til helsepersonell som står i front.»

Kommentarer   

+1 #1 Svein Haugsgjerd 08-05-2021 10:39
Dette er en utrolig viktig sak.
Det er et stort mysterium at NRK ikke har tatt opp denne saken i noen av sine utallige debattprogrammer.
Har de fpått munnkurv, og i så fall fra hcvem? Og hvorfor?
+1 #2 Ulrich Abildgaard 09-05-2021 18:33
Seriøse rapporter.
#3 Maj-Len Sundin 11-05-2021 09:22
Takk for den nye rapporten om "sykehusbyggnin ger i Oslo" fra kommunekonsult! ! Den sier så meget om hvor skremmende uvillige , regeringen og tidligere helseminister Jonas Gahr Støre er til å lytte å ta til seg fornuft! Jeg håper inderlig at Oslo med Raymond Johansen i spissen at Oslo kommune sier nei til planene. Det er også skremmende å se at eldre skal skyves ut fra sykehustjeneste r og overlates til kommunen!!! Da trenger ikke staten finnansiere de tjenestene!! Det er slik sunamien- eldrebølgen skal håndteres?!!
Paykiatrien har lenge vært styvmoderlig behandlet , men å plassere psykiatriske pasienter på Aker Sykehus i trange korridorer i høylokk, vitner også om lite innsikt. Under mange titals år har vedlikeholdet av byggningene på Dikemark vært nedprioritert og nå vil en komme bort fra det med å selge tomten. Vedlikeholdet på Ullevål sykehus har også systematisk vært nedprioritert og det gjelder også i aller høyeste grad psykiatrisk klinikk på Ullevål.

Jeg er enig med Haugsgjerd - det er virkelig et stort mysterium at NRK har tiet i denne saken!!!

Nå håper jeg virkelig at at den gedigne rapporten fra Kommunekonsult blir en vekker. Det er ingen skam å snu, men det er en skam å fortsette galskapen på Gaustad tomten og med forselgning av Ullevål tomten. Der er det plass til å møte fremtidens helseutfordring er. Saner, renover og bygg nytt!! Mange av byggningene får ikke rives. arkitekt Nordans byggninger er arkitekt - og sykehushistorie . Mange av de byggningene kan renoveres innvendig og kan brukes. Maks fire høyder på et sykehus er det mest kostnadseffekti ve, kan evakueres ved brann og forhindrer luftsmitte via ventilasjonskan aler!! Det visste Nordan den gangen. Det er vist glemt idag,

Maj-Len Sundin

Tidligere ansatt på Ullevål sykehus i 22 år, hvorav 12 år som sjefsykepleier, direktør på Aker og Karolinska sjukhuset i SThlm. Stockholms politikerne sammen med Karolinska Intsituttet gjode samme tabbe (som regeringen her er i ferd med å gjøre) med den konsekvensen at de ikke var mulig å selge gamle Karolinska (som skulle finansiere det nye). De trengte den tomten også, samtidig som de splittet gode fagmiljøer mellom nye og gamle KS. Det ble kompensert med å bygge i høyden. Til det trengs det mer personell.
Hele saken har blitt en skandale både kostnadsmessig og faglig. Politikerne trenger ikke å ta ansvar for sine fadeser. De blir muligens bare ikke gjenvalgt!

Styret i Helseforetaket, sittende regjering og med støtte fra et sentralt AP med Støre i spissen i ferd med å gjøre detsamme.
Stå på Oslo kommune!!

You have no rights to post comments