Helsevesen

Grøsser på glanset papir

Grøsser på glanset papir

Klokt fra Torgeir Bruun Wyller:

Jeg synes det er viktig å påpeke at planleggingen av «Nye Oslo universitetssykehus» bygger på svært urealistiske forutsetninger. Dette vil særlig gå ut over de eldste og mest komplekse pasientene, samt de med alvorlig psykiatrisk sykdom. De vil i enda større grad enn nå bli kasteballer i systemet. Jeg har skrevet et lite innlegg om det i Dagsavisen i dag

I går kom Kommunekonsult med sin rapport som bekrefter det vi mange har fryktet: Aker/Gaustad-planene vil gi for få sykehussenger og svekke den medisinske beredskapen både for Oslo og for hele landet. Rapporten kan leses i sin helhet her, og Aftenpostens sammendrag her.

I samme slengen kan det også være grunn til å fremheve Liv-Ellen Vangsnes’ lederartikkel i forrige nummer av Tidsskrift for Den norske legeforening:

«Sløseriet synes å være bunnløst når det gjelder prestisjeprosjekter. Politikerne velger stadig å støtte byråkratenes feilprioriteringer av helsekronene, og det foreligger en urokkelig motvilje mot å lytte til helsepersonell som står i front.»