Helsevesen

Inkassovarsel og fakturaer til besvær

Inkassovarsel til besvær

Christine har sendt meg dette spørsmålet:

"Er det riktig at første purring man får på faktura fra legevakt eller sykehus, skal være en inkassovarsel? Jeg har akkurat mottatt purring på egenandel på en sykehuskonsultasjon. Denne første purringen har overskriften «Inkassovarsel», og det står at kravet går til inkasso hvis det ikke er betalt innen 14 dager. 

I fjor var min 99 år gamle mor på legevakta. Hun har antakeligvis mottatt faktura, men er nesten blind, og altså gammel, så hun leverte ikke den til meg. (Hun har fakturaer fra apoteket på avtalegiro, men de sender henne fakturaen uten at hun trenger å betale den, så hun har antakeligvis tenkt det samme her. Hvis hun overhodet har greid å lese den.) Uansett, innen jeg greide å fange det opp, var kravet økt fra kr 345 til nesten kr 1 200. Uten at noen hadde giddet å ringe nærmeste pårørende for en 99-åring som på det tidspunktet bodde aleine. 

Bør ikke helsevesenet innse at de forholder seg til mennesker og ikke maskiner, også når det gjelder innkreving av egenandeler? Jeg synes SV skal kreve en mer human innkrevingsmåte av egenandel for helsehjelp. Dette tror jeg det er flere enn meg som irriterer seg over. Det skulle vært interessant å vite hvor mange av disse sakene som faktisk går til rettslig inkasso, og som får mangedoblet kravene før de blir betalt."

Jeg tar saken i de riktige kanaler, men hva er andres erfaringer?