Helsevesen

Regjeringen: De syke bør bidra mer

Regjeringen: De syke bør bidra mer

Et grunnprinsipp i det norske velferdstenkningen er at folk skal betale skatt etter evne, og få hjelp etter behov. Det er derfor selvsagt riktig at sykehusopphold er gratis, - både for fattig og rik. Det er riktig som Arbeiderpartiet skriver på sine nettsider: «Alle skal få helsehjelp uansett størrelse på lommeboka.» 

Jeg mener også at annen helsehjelp, som f.eks. besøk hos fastlegen eller samtaler med psykolog, burde være gratis og skattefinansiert. Det sies at å innføre dette vil være en for stor økonomisk kostnad i statsbudsjettet. Men samfunnskostnaden er den samme, bare at regninga betales av de syke selv. Ved å si at all helsehjelp er gratis vil vi alle bidra til spleiselaget. 

Mellomløsingen er dagens: Et egenandelstak/frikortgrense. Det treffer særlig storforbrukere av helsetjenester. Om dette sa Arbeiderpartiet klokt når de var i opposisjon: "Arbeiderpartiet vil verne om lave egenandeler og gjøre det billigere for unge å få psykisk helsehjelp. Lave egenandeler sørger for at det er medisinske behov, og ikke personlig økonomi som avgjør hva slags hjelp man får. Arbeiderpartiet vil satse på fellesskapet. En helsetjeneste der alle får mulighet til å få god behandling uavhengig av bosted og økonomi. Det er ikke en selvfølge."

Klokt sagt.

Ap/Sp-regjeringen vil allikevel øke frikortgrensen med 461 kroner slik at egenandelstaket fastsettes til 2.921 kroner. Støre-regjeringen legger dermed opp til samme økning på egenandelene som Solberg-regjeringen la opp til i sitt budsjettforslag.

Høyre og Arbeiderpartiet mener at de syke bør bidra mer. Dette er en særs usolidarisk holdning, og opplagt en oppgave for SV å rydde i.

Kommentarer   

#1 Vigdis 12-11-2021 10:28
På em annen side vil man nå få tilbakebetalt det man har betalt for mye selv om det er under 200 kr. Forøvrig så blir det akkurat slik som H ønsket, men ble presset til å redusere for kort tid siden. Deres neste budsjett legger til grunn det de måtte gi etter på. Ap / Sp har arvet dette og tydelig ikke greid å få gjeninnført sitt primærstanpunkt.
En annen ting er at helsereiser har blitt nesten umulig å få omsøkt for svært mange idag. Egenandel på reiser faller derfor oftere ut fra egenandelskorte t idag i fht til for noen år siden.
Ville ikke desuten det å redusere hver enkelt egenandel på helsetjenester ha gjort situasjonen bedre for de fleste? Samtidig ville færre oppnådd frikort.... eller tenker jeg feil nå?
#2 Grete Tunsjø 14-11-2021 22:38
Egenandelen må betales tidlig på året. Kan vi finne en ordning som ikke belaster januar så mye.
Helsereiser mangler tilgang for mange med behov. Også eldre med sykdommer som trenger saltvann og varme.
Kanskje det også kan opparbeides flere steder hvor hjelpetrengende kan få behandling. Her i Norge
#3 Sigrid Marie E. Refsum 15-11-2021 12:44
Nå som strømpriser stiger, er dette uheldig for mennesker som trenger mye helsehjelp. Da kan vinteren bli hard økonomisk sett, eller helsemessig. De syke kan ikke bidra mer når de er syke. Får de nok hjelp så de kan bli friske eller friskere, kan de bidra mer. Her skriver jeg "de", men det kan like gjerne være deg og meg. I hvert fall gjelder det kronikere.

You have no rights to post comments