Helsevesen

Regjeringen: De syke bør bidra mer

Regjeringen: De syke bør bidra mer

Et grunnprinsipp i det norske velferdstenkningen er at folk skal betale skatt etter evne, og få hjelp etter behov. Det er derfor selvsagt riktig at sykehusopphold er gratis, - både for fattig og rik. Det er riktig som Arbeiderpartiet skriver på sine nettsider: «Alle skal få helsehjelp uansett størrelse på lommeboka.» 

Jeg mener også at annen helsehjelp, som f.eks. besøk hos fastlegen eller samtaler med psykolog, burde være gratis og skattefinansiert. Det sies at å innføre dette vil være en for stor økonomisk kostnad i statsbudsjettet. Men samfunnskostnaden er den samme, bare at regninga betales av de syke selv. Ved å si at all helsehjelp er gratis vil vi alle bidra til spleiselaget. 

Mellomløsingen er dagens: Et egenandelstak/frikortgrense. Det treffer særlig storforbrukere av helsetjenester. Om dette sa Arbeiderpartiet klokt når de var i opposisjon: "Arbeiderpartiet vil verne om lave egenandeler og gjøre det billigere for unge å få psykisk helsehjelp. Lave egenandeler sørger for at det er medisinske behov, og ikke personlig økonomi som avgjør hva slags hjelp man får. Arbeiderpartiet vil satse på fellesskapet. En helsetjeneste der alle får mulighet til å få god behandling uavhengig av bosted og økonomi. Det er ikke en selvfølge."

Klokt sagt.

Ap/Sp-regjeringen vil allikevel øke frikortgrensen med 461 kroner slik at egenandelstaket fastsettes til 2.921 kroner. Støre-regjeringen legger dermed opp til samme økning på egenandelene som Solberg-regjeringen la opp til i sitt budsjettforslag.

Høyre og Arbeiderpartiet mener at de syke bør bidra mer. Dette er en særs usolidarisk holdning, og opplagt en oppgave for SV å rydde i.