Helsevesen

Akuttberedskap: Svært utålmodig

Høyrebyråd Bård Folke Fredriksen sier at "akuttberedskapen er god nok". Det kan den ikke være når livstruende pasienter - i en situasjon hvor hvert minutt teller - blir sendt rundt på en endeløs telefonrunde i hjelpeapparatet, med den konsekvens at det oppstår dødsfall. 

Akuttberedskap: Svært utålmodig

Av Ivar Johansen, bystyremedlem (SV)

Så har vi fått det 2. (kjente) dødsoffer som kobles til mulig svikt i akuttberedskapen rundt fastlegeordningen. På vegne av SV fant jeg det nødvendig å be byrådet redegjøre for saken i siste bystyremøte.

Det er dristig av byråden når han kan siteres i Aftenposten onsdag på at "akutteberedskapen er god nok".

Den kan ikke være god nok når det for pasienter som er i en akutt, livstruende situasjon ikke er mulig å nå fram til noen som tar ansvaret i situasjonen før etter 8 timer.  Vi kan ikke ha det slik at i en akuttsituasjon hvor vi vet at hvert sekund teller blir pasienter og deres pårørende sendt ut på en endeløs telefonrunde rundt i hjelpeapparatet.

Jeg kan ikke skjønne at det er riktig å henvise pasienter til sin fastlege i akuttsituasjoner hvor det er grunn til å tro at liv og helse står på spill. Nå sier i og for seg byråden at publikum skal ringe 113 i slike situasjoner. Men så erfarer vi jo at dette ikke fungerer, og at AMK-sentralen er for streng i sin avvisning av pasienter. Da er ikke akuttberedskapen god nok, slik byråden siteres på.

Jeg forstår at denne situasjonen muligens kan tilbakeføres til en konflikt mellom  kommunen (representert ved byrådet) og Legeforeningen. Men for bystyret vil det  være helt uakseptabelt at liv og helse blir truet fordi byrådet og legene er i en konflikt.

Jeg er derfor slett ikke - så langt - beroliget av den orientering byråden ga i bystyret onsdag. Det hadde kanskje vært grunn til å forvente at byråden allerede  etter 1. dødsfall hadde gått tyngre inn i kommunens akuttberedskap enn det som  det nå ser ut til er gjort.

Fra SVs side merker vi oss at byråden nå vil gå tungt inn i saken, og vi avventer hvilke endringer byråden vil foreslå som en følge av den virkelighet vi nå opplever. Vi avventer initiativ fra byrådet, men vi venter med stor utålmodighet. Og om det går for mange uker før noe skjer må vi selv ta de nødvendige initiativ for å få orden på dette.  Oslo må ha en akuttberedskap som ikke setter liv og helse på spill som en konsekvens av at dødstruende pasienter blir kasteballer i systemet.

(Aftenposten aften 10. sept. 2001)


You have no rights to post comments