Helsevesen

Byrådet vil nedlegge Klinikk for seksuell opplysning

Byrådet vil stenge Klinikk for seksuell opplysning og la bydelenes helsestasjoner gjøre jobben. Hadde de bare vært åpne. - Det vil ofte føles flaut å gå på det lokale helsetjenestekontoret, der man vil kunne bli "oppdaget" av venner og bekjente. Derfor er det god grunn til å beholde et byomfattende tilbud som supplement. Det overrasker meg at et byråd som sier det vil ha færre uønskede aborter, legger ned et av de viktigste forebyggende tiltak, sier bystyrerepresentant Ivar Johansen (sv).

Les mer;
Byrådet vil nedlegge Klinikk for seksuell opplysning

You have no rights to post comments