Helsevesen

Fremskrittspartiet: Parkeringstime gratis, legetime kr. 150

Partiet ble startet under parolen "sterk nedsettelse av skatter og avgifter". Dette er tydeligvis fortsatt gyldig for funksjonsfriske bileiere. En par tiere for en parkeringstime er for mye for en bileier, mens partiet mener at når det gjelder en legetime er 83 kroner for lite. Det gjenspeiler vel et verdivalg for Fremskrittspartiet, skriver Ivar Johansen i Dagbladet.

Fr.P:
Parkeringstime gratis, legetime kr. 150


Av Ivar Johansen, Oslo SV's bystyregruppe

I siste møte i Oslo Bystyre fremmet Fr.P. følgende forslag: "Det innføres gratis parkering på kommunal grunn på lørdager for å gi handelen i Oslo sentrum bedre muligheter i konkurransen med kjøpesentrene." Forslaget ble vedtatt med støtte fra Høyre og Kr.F.

Handelsnæringen i Oslo sentrum er primært interessert i mest mulig sirkulasjon på parkeringsplassene. De ønsker ikke at f.eks. sentrumsansatte og andre blokkerer plassene fra tidlig morgen - lenge før de vanlige kundene er ferdig med frokosten - til langt på kveld. Avgiftsfri parkering fører til at færre får mulighet til å benytte parkeringsplassene, og dermed dårligere konkurransevilkår for sentrumshandelen og deres kamp om kundene med større bilbaserte kjøpesentra i utkanten.


Så skulle en kanskje tro at dette var et feilgrep fra Fr.P. utfra en ærlig og konsekvent linje om å redusere skatter og avgifter. Men om partiet tidligere sto for en slik politikk er dette forlengst forlatt. Partiet har ingen konsekvent motstand mot å benytte prismekanismer og egenbetalinger som regulererende tiltak. I Oslo Fr.P.s valgprogram for inneværende periode heter det: "Oslo Fr.P. vil ha fast egenandel på alle helsetjenester på kr. 150,-, slik at unødvendig bruk av tjenestene begrenses."


På den måte vil partiet påføre Oslos eldre og syke en merkostnad på omkring 100 millioner kroner. For de fleste helsetjenester vil egenandelene gjennom dette nesten bli fordoblet. Mens det i dag f.eks. koster kr. 83 for en legetime, vil partiet at dette skal øke til 150 kroner. Partiet ønsker altså skjerpede egenbetalinger for syke mennesker fordi folk "unødvendig" oppsøker lege.


Partiet ble startet under parolen "sterk nedsettelse av skatter og avgifter". Dette er tydeligvis fortsatt gyldig for funksjonsfriske bileiere. En par tiere for en parkeringstime er for mye for en bileier, mens partiet mener at når det gjelder en legetime er 83 kroner for lite. Det gjenspeiler vel et verdivalg for Fremskrittspartiet.


(trykt som replikk på side 2 i Dagbladet 20. Juli 1996)

You have no rights to post comments