Helsevesen

Statlige sykehus: De sykeste må fortsatt vente

De sykeste må vente like lenge på sykehusplass som før. Resten kan glede seg over at de får raskere behandling enn tidligere. Totalt sett er ventelistene blitt kortere, men prioriteringene av pasienter har ikke vært særlig vellykket, ifølge en ny undersøkelse, som ble lagt frem på den store helseøkonomikonferansen i Bergen i går. Den viser blant annet at de sykeste pasientene, med garantert rett til vurdering og behandling innen gitte tidsfrister, venter like lenge nå som før. Pasienter uten slik garanti, og med mer banale lidelser, venter kortere enn før staten overtok ansvaret for sykehusene.

Les mer i Aftenposten

You have no rights to post comments