Helsevesen

Legene sykeliggjør arbeidsløse og arbeidsføre

Professor Arnulf Kolstad kritiserer legestanden for å skjule de egentlige grunnene til at folk blir arbeidsløse og arbeidsuføre i en artikkel i tidsskriftet Vardøger. Antallet som uførepensjoneres med psykiatriske diagnoser har steget sterkt fra slutten av 1970-årene og fram til i dag. Folks helse er ikke forverret i denne perioden. Helsa er snarere betraktelig bedret. Men «ervervsevnen» er svekket som følge av økte krav i produksjon og arbeidsliv. - De problemer folk har med livet og lønnsarbeidet blir tilslørt ved at enkeltindivider blir gjort til pasienter. Ved å sykdomsstemple de som ikke er etterspurte på arbeidsmarkedet er legene med på å innskrenke rammene for hva som er friskt og hva som er normalt, mener Kolstad.

Les artikkelen i Vardøger (Word-dokument)
Les mer om tidsskriftet Vardøger

You have no rights to post comments