Helsevesen

Krav om nedlegging at statlige helseforetak

Tidligere statssekretær Lars Erik Flatø mener de regionale helseforetakene har utspilt sin rolle. - Nå er det mest hensiktsmessig å legge dem ned, sier Flatø. Det er mannen som var en av de viktigste pådriverne for å gjennomføre statlig overtagelse av sykehusene i rekordfart, statssekretæren til daværende helseminister Tore Tønne, som nå tar bladet fra munnen, og sier det stadig flere i Sykehus-Norge tenker. - Erfaringene med sykehusreformen etter to år, tilsier at det bør vurderes å forenkle styringsstrukturen i sykehussektoren ved å avvikle de 5 regionale helseforetakene, sier Lars Erik Flatø. I dag er han direktør ved Lovisenberg diakonale sykehus i Oslo.
- Rollen til de regionale foretakene er blitt for uklar. De har tendenser til å utvikle seg til å bli byråkratiske mellomledd mellom sykehusene og den sentrale statlige administrasjonen. Skal de regionale foretakene ha livets rett fremover, må de gi sykehusene en klar merverdi, mener professor i helseledelse Jan Grund.

Og i Oslo foreslår H/Fr.P-byrådet å trekke sykehjemsdrift ut av bydelene og legge dem til 3 sykehjemsforetak. De tar ingen lærdom av Statens erfaringer.

Les Lars Erik Flatø

Les Jan Grund

You have no rights to post comments