Helsevesen

Psykologer for den øvre middelklasse

"Vi psykologer jobber for den øvre middelklassen. Ytterst få har privat praksis på østkanten." Psykolog Peder Kjøs retter et selvransakende blikk mot seg selv og sin stand. I en kronikk i Tidsskrift for Norsk Psykologforening peker han på den skjeve og urettferdige fordelingen av psykologer i befolkningen. Dette er jo et fenomen som i og for seg ikke er nytt. Det er vist i mange undersøkelser. Folk fra de høyere klasser søker til og har råd til terapi. Før de utvikler alvorlig sykdom går de til terapeut for sin uro og weltscmertz. Statistisk sett kommer folk fra høyere klasser oftere inn i god behandling enn de fra lavere klasser. Rike velger terapi, fattige blir sendt til (tvangs-)behandling i kommunal regi. Godt beskrevet i Allan Horwitz sin bok "The logic of social control."

Les mer i Aftenposten

You have no rights to post comments