Helsevesen

Feil diagnose

"Er helsesektoren ute av styring? Bare vel en måned etter at helseforetakene har fått sine årlige bevilgninger over statsbudsjettet, kommer helseministeren med drastisk brannslukking: Først en ekstrabevilgning på 800 millioner slik at sykehusene kan fortsette uten altfor store nedskjæringer. Så pålegg om omorganisering av helseregionene uten at Stortinget, lokalpolitikere eller ansatte er hørt. Det utrolige er at disse krisetiltakene settes inn uten at behovet for helsetjenester har økt merkbart. Sykehuskrisen skyldes en kombinasjon av ressurssparing og mislykket markedstilpasning," skriver Peder Martin Lysestøl.

Les artikkelen i Klassekampen

You have no rights to post comments