Innvandrere, antirasisme

Oslo må bosette flere!

Oslo må bosette flere!De siste årene har bystyreflertallet besluttet at Oslo kun skal ta i mot halvparten av de flyktninger staten har bedt oss om å bosette. Nå er det på tide at Oslo tar sin del av ansvaret og bosetter flere. Vi bør minst ta i mot det antall staten ber oss om. For 2009 er Oslo bedt om å ta i mot 510 personer til bosetting, og jeg har derfor - sammen med de øvrige 5 bystyremedlemmene fra SV - fremmet et forslag til bystyret i tråd med dette.

OECD: Frykten for økt innvandring er ubegrunnet

OECD: Frykten for økt innvandring er ubegrunnetFrykten for økt innvandring er ubegrunnet, heter det i en ny rapport fra OECD, organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling i verdens rikeste land. OECDs generalsekretær Angel Gurria anbefalte torsdag åpnere grenser og økt innvandring, både av faglært og ufaglærte mennesker. Han karakteriserte det som ineffektivt å importere korttidsarbeidskraft om igjen og om igjen – og konstaterte at migrasjonen allerede har endret verden slik vi kjenner den.

Les om OECD-rapporten
Les rapportens tekst om Norge
Les norsk sammendrag av International Migration Outlook 2008

Flere nordmenn for enn mot innvandring

Flere nordmenn for enn mot innvandring31 prosent av de spurte i en undersøkelse fra Sentio er positive til innvandring, mens 18 prosent er negative. Samtidig svarer hele 51 prosent at de verken er veldig for eller veldig mot innvandring, viser undersøkelsen som er gjort blant 1.800 personer i Norge.  Den positive holdningen til innvandring stemmer godt overens med  SSBs siste rapport om nordmenns holdninger til innvandrere.  På tre av ti spørsmål var holdningen til innvandrere og innvandring noe mer velvillig i 2007 enn i 2006. Sju av ti er enige i utsagnet «innvandrere gjør en nyttig innsats i norsk arbeidsliv», viser SSBs rapport.

Les NTB-artikkel
Les SSBs undersøkelse
Les også SSBs rapport "Innvandrerungdom og etterkommere i arbeid og utdanning"

Etniske nordmenn i mindretall på Furuset

Etniske nordmenn i mindretall på FurusetBerit Resell (83) tar et fast grep om rullatoren og starter den korte turen fra trygdeboligen til Furuset senter i Oslo. Under asfalten ligger det som en gang var jordene der hun som barn sto på ski og plukket blomster. Nå føler hun seg som en fremmed på det en gang landlige lille tettstedet der hun har bodd hele livet. 

Her på Furuset er andelen innvandrere nå oppe i 55 prosent. Majoriteten har blitt minoritet. Det skremmer Berit Resell. Nylig trillet hun rullatoren helt ned på skolen for å delta på et kulturarrangement. I den store folkemengden så hun bare fire- fem som lignet seg selv. - Da ble jeg litt skremt. Jeg tenkte at sånn blir det vel. Vi kommer til å drukne. Den vevre kvinnen er engstelig for å si noe galt eller fornærme noen. Flere ganger gjentar hun at hun ikke er noen innvandrerhater, og at ingen har gjort henne noe galt. - Men jeg føler meg ensom. Det er bare blitt så altfor mange, sier hun til Aftenposten. Vi begår en urett overfor mange dersom vi ikke tar Berit Resell og andres utrygghet på alvor, og det er særs viktig å møte denne gjennom bl.a. å skape gode, inkluderende, lokalsamfunn.

Les mer i Aftenposten

H/Fr.P-kommuner prioriterer egen lommebok framfor flyktninger i nød

H/Fr.P-kommuner prioriterer egen lommebok framfor flyktninger i nødNår asylsøkarar får opphald har dei krav på ein bustad i ein norsk kommune. Staten ber kvar enkelt kommunane ta imot ei viss mengd flyktningar, men kommunane kan sjølve velje kor mange dei faktisk seier ja til. No viser NRK sin gjennomgang av statistikken at kommunar som er styrte av H og Frp seier nei langt oftare enn andre. Så langt i år har desse kommunane teke imot under 80 prosent av flytktningane dei er blitt utfordra til å huse. Dei andre kommunane har teke imot 92 prosent. Oslo utgjer ein vesentleg del av biletet. Oslo er beden om å busette 480, og har sagt ja til 240.

Sandefjord-ordførar Bjørn Ole Gleditsch (H) trur det er politiske grunnar til at det er slik:  Vi på den borgarlege sida lyttar meir til veljarane våre, som er restriktive til å ta imot våre nye landsmenn. Vi er ikkje så naive som mange sosialistar er. Vi er først og fremst sett til å ivareta interessene til innbyggarane våre. Vi har ei lommebok, og når den ikkje er stor nok, må vi prioritere, seier Gleditsch. - Då prioriterer vi våre eigne lommebøker, og det trur eg borgarlege politikarar er flinkare til enn politikarar på venstresida.

Les mer hos NRK

Clemet vil åpne Norges grenser

Clemet vil åpne Norges grenser– Hvis vi mener at det bør være fri flyt av varer og tjenester, slik vi prøver å få til gjennom Verdens handelsorganisasjon (WTO), bør det prinsipielt også gjelde for mennesker. Det er det eneste riktige standpunktet, både moralsk og ut fra et nytteperspektiv, sier Civita-leder og Høyre-politiker Kristin Clemet i Dagsavisen i dag. Hun har naturligvis helt rett i at det vil være det mest konsekvente standpunkt for fri-flyt-menneskene på høyresiden. Men om det er klokt og realiserbart, se det er et annet spørsmål.

Les mer i Dagsavisen

Fargerikt fellesskap: En av fire Osloborgere er innvandrer

Fargerikt fellesskap: En av fire Osloborgere er innvandrerEn av fire Osloborgere er nå innvandrer - eller språklig mer korrekt: har annen etnisk bakgrunn enn norsk. Men det er svært ujevnt geografisk fordelt: 44,2 prosent av innbyggerne i bydel Søndre Nordstrand er innvandrere, mens nabobydelen Nordstrand kun har 12 %. Den geografisk sett skjeve bosettingen av ikke-vestlige innvandrere er blitt klart forsterket de siste årene, viser nylig framlagte tall fra Oslo-statistikken.
Klarerer vi godt nok å utnytte den betydelig ressurs det er å være en flerkulturell by? Jeg spør, og tar gjerne i mot respons.

Les mer

Høyesterett: Straffbart å gi flyktning jobb

14. mai avsa Høyesterett kjennelse i saken til kurderen Sabah Magid. Høyesterett stadfestet at Sandefjord kommune brøt loven da de ikke umiddelbart sa opp Magid fra jobben da han fikk avslag på søknad om permanent opphold i landet. Nå gir formannskapet han økonomisk støtte, selv om han er illegal innvandrer.

Dette er norsk flyktningepolitikk på sitt verste: Sabah Magid er såkalt ureturnerbar flyktning: han kan ikke sendes hjem til Irak fordi det er for farlig. Samtidig får han ikke arbeide og må leve på venner og familie.