Innvandrere, antirasisme

Ikke-vestlige minoriteter: Kvotering ved ansettelser for å motvirke en urett

Ikke-vestlige minoriteter: Kvotering ved ansettelser for å motvirke en urettArnulf Øverland skrev i sin tid: ”Du skal ikke tåle så inderlig vel, den urett som ikke rammer deg selv”! Det begås en betydelig urett overfor en stor gruppe av byens innbyggere; de mange med ikke-vestlig bakgrunn. Vi snakker ikke da nødvendigvis om innvandrere. Det gjelder også norske ungdommer, født og oppvokst i Oslo, men de stiller med et handicap fordi navnet tyder på etnisk minoritetsbakgrunn.  Det er ingen grunn til å tro at Oslo kommune, som en av de største arbeidsplassene, er det døyt bedre i å gi våre landsmenn med ikke-vestlig bakgrunn tilgang til arbeidsmarkedet, sa jeg bl.a. da bystyret behandlet mitt forslag om moderat kvotering av ikke-vestlige minoriteter ved ansettelser i kommunen.

Ikke-vestlige minoriteter fortsatt i ledighetskø?

Ikke-vestlige minoriteter fortsatt i ledighetskø?Jeg fremmet forslag i Oslo bystyre om at kommunen skal sette i gang et forsøk med moderat kvotering av personer med ikke-vestlige bakgrunn ved ansettelser, samt en særskilt plan for å rekruttere flere etnisk minoritetsbakgrunn i høyere og ledende stillinger. Dessverre ser det så langt ut til at bystyrets borgerlige flertall vil si nei til et slikt forslag, skriver jeg i en artikkel i Klassekampen.

Bergen kommune: På jakt etter medarbeidernes ressurser

Bergen kommune: På jakt etter medarbeidernes ressurserI ett år har ni seniorer i Bergen kommune hatt fri fra sin ordinære jobb for å arbeide med fritidsinteressene sine. De har vært med i Bonustidsprosjektet, hvor man i stedet for å ta ut AFP får bruke 20 prosent av arbeidsuken til å jobbe med noe man brenner for – dersom det kan brukes i kommunens tjenester. Et klokt prosjekt.

Les mer

Rettighetene til papirløse migranter må styrkes!

Kirkelig nettverk for integrering av flyktninger og innvandrere uttrykker bekymring for at forslaget til ny Utlendingslov ikke ser ut til å løse utfordringene som er knyttet til det voksende antallet papirløse migranter i Norge. Dette dreier seg både om humanitære utfordringer, og bedre og mer rettferdige legaliseringsordninger for papirløse migranter som har oppholdt seg lenge i Norge - spesielt barn, heter det bl.a. en uttalelse fra Flyktningsnettverket.

Les mer her

Kvotering eller anonyme søknader?

Kvotering eller anonyme søknader?Bystyrets finanskomite går inn for et prøveprosjekt der jobbsøknader til enkelte virksomheter i Oslo kommune anonymiseres. Bystyrerepresentant i SV, Ivar Johansen er ikke overbevist. Han mener ordningen kun vil fungere for dem som er født i Norge. Jeg tror dette blir halvveis, og at det i liten grad vil hjelpe. En svakhet er at for dem som ikke har vokst opp i Norge, vil det fremgå av CV-en med utenlandske skoler, sier jeg til Aften. Mitt alternativ har vært kvotering.

Les mer hos NRK

Det menneskelige racet

Det menneskelige racet Torsdag uttalte likestilling- og diskrimineringsombudet at Ali Farah faktisk ble diskriminert i Sofienbergparken i fjor. At han altså fikk en annen behandling enn oss andre, fordi han hadde en annen type hud.

Rasismen som fenomen, tanken om at visse hudfarger og fysiske kjennetegn er koblet til legning, sinnelag, intelligens eller egenskaper, kan brukes til én og bare én ting: Å berede grunnen for systematisk undertrykkelse. Når forskere og samfunnsdebattanter nå tar skritt i retning av å se «fordomsfritt» på begrepet, er det først og fremst en demonstrasjon av historisk kunnskapsløshet. Ali ble rammet av fordommer som finnes – rasisme – mot fenomener som ikke finnes, nemlig raser. Verre er det ikke, skriver Anders Heger i Dagsavisen.

Les mer