Innvandrere, antirasisme

Kvotering eller anonyme søknader?

Kvotering eller anonyme søknader?Bystyrets finanskomite går inn for et prøveprosjekt der jobbsøknader til enkelte virksomheter i Oslo kommune anonymiseres. Bystyrerepresentant i SV, Ivar Johansen er ikke overbevist. Han mener ordningen kun vil fungere for dem som er født i Norge. Jeg tror dette blir halvveis, og at det i liten grad vil hjelpe. En svakhet er at for dem som ikke har vokst opp i Norge, vil det fremgå av CV-en med utenlandske skoler, sier jeg til Aften. Mitt alternativ har vært kvotering.

Les mer hos NRK

Det menneskelige racet

Det menneskelige racet Torsdag uttalte likestilling- og diskrimineringsombudet at Ali Farah faktisk ble diskriminert i Sofienbergparken i fjor. At han altså fikk en annen behandling enn oss andre, fordi han hadde en annen type hud.

Rasismen som fenomen, tanken om at visse hudfarger og fysiske kjennetegn er koblet til legning, sinnelag, intelligens eller egenskaper, kan brukes til én og bare én ting: Å berede grunnen for systematisk undertrykkelse. Når forskere og samfunnsdebattanter nå tar skritt i retning av å se «fordomsfritt» på begrepet, er det først og fremst en demonstrasjon av historisk kunnskapsløshet. Ali ble rammet av fordommer som finnes – rasisme – mot fenomener som ikke finnes, nemlig raser. Verre er det ikke, skriver Anders Heger i Dagsavisen.

Les mer

Det finnes bare hvite nordmenn ....

I en artikkel jeg hadde om ambulansesaken fra Sofienbergparken i VG 10. august i fjor brukte jeg bl.a. skrev:”Selv om ingen sa jævla nigger der og da, vet vi at dette ikkje ville skjedd med en hvit nordmann”.

På Demokratenes nettsider avlegges jeg i den sammenheng en visitt, hvor det bl.a. heter: "Så til I. Johansens andre uttrykk om hvite nordmenn. Jeg hevder at det finnes bare hvite nordmenn! Så Ivar Johansens uttrykk er smør på flesk. Er det ikke rasistisk, herr Johansen, at utlendingar må si fra seg sin etniske bakgrunn og nasjonalitet for å bli nordmenn når de kommer til Norge? Er deres opprinnelige opphav ikke bra nok? Men som sagt: Nordmenn er hvite!"

Jaja, er det nødvendig å si noe mer?

Les mer

Bekymringsfull situasjon ved Tolketjenesten

Tolketjenesten som er underlagt Storbyavdelingen i Oslo kommune, har fått et budsjettkutt på omtrent 5 millioner som et ledd i at tjenesten skal gjøres selvfinansierende. Tolketjenesten har svart på dette kuttet med å gjøre flere av sine ansatte overtallige, noen nå i 2008, og flere er ventet overtallige i 2009. I tillegg må Tolketjenesten nå øke timeprisen opp til markedsnivå, for å spare. Ivar Johansen er bekymret for konsekvensene, og ber byrådet uttale seg om saken overfor bystyret.

Rasismefri sone i Oslo enstemmig vedtatt

Oslo bystyre vedtok onsdag at Oslo Rådhus skal være en rasismefri sone. Et 40-tall andre kommuner i landet har gjort det samme. Samtlige av kommunens etater og virksomheter skal etter tur utarbeide lokale arbeidsplaner mot hverdagsrasisme og nazisme.  Bystyret kaller dette en rasismefri-sone-stafett som skal få fortgang i planene om å fremme toleranse og åpenhet i kommunen. Det er ordfører Per Ditlev-Simonsen som har fått oppgaven med å sende stafettpinnen videre fra virksomhet til virksomhet. – Rasismefri sone er en aktiv solidaritetserklæring til det flerkulturelle Oslo, og en beskjed om at Oslo bystyre aktivt vil motarbeide fremmedfrykt, rasisme og etnisk diskriminering, sier SV's bystyremedlem, Ivar Johansen i en pressemelding torsdag. Johansen er en av initiativtakerne til handlingsplanen mot rasisme.

Les mer i Nettavisen

Rasismefri sone

- Rasismefri sone er en aktiv solidaritetserklæring til det flerkulturelle Oslo, og en beskjed om at Oslo bystyre aktivt vil motarbeide fremmedfrykt, rasisme og etnisk diskriminering, sier SV's bystyremedlem Ivar Johansen, en av forslagsstillerne. Allerede har et 40-talls kommuner og fylker vedtatt det samme. Herunder for eksempel Trondheim, Tromsø og Kristiansand. Og bydel Gamle Oslo.

Bystyret kan ikke gjennom vedtak fjerne rasistiske og intolerante holdninger. Like lite som at en på nasjonalt plan løser dette ved forbud mot bestemte organisasjoner. Det er å ta toppen av isfjellet, uten å gripe hverdagsrasismen ved roten. Her må vi ha en massiv etisk og folkelig moblisering. Oslo kommune må være en drivkraft  i dette arbeidet, i et bredt samarbeid med alle gode krefter. Derfor er vedtaket om en snarlig kommunal tiltaksplan viktig.

Vår tids arvesynd

Pressen har gjort det til regel å oppgi etnisk bakgrunn til siktede og tiltalte i kriminalsaker. To rettsavgjørelser har idømt tilleggstraff fordi lovbryterne var av ikke-norsk opprinnelse. Det er på tide å kriminalisere denne fokuseringen på etnisitet, som etter min mening har blitt vår tids arvesynd, skriver Atta Ansari.

Les mer