Innvandrere, antirasisme

Innvandrerintegrering: Det går i riktig retning

Innvandrerintegrering: Det går i riktig retningInnvandrerbefolkningen i Norge blir stadig bedre integrert. Trass i at personer med innvandrerbakgrunn samlet har lavere sysselsetting og inntekt enn resten av befolkningen, har det aldri vært flere innvandrere i arbeid enn i fjor. Fra 2006 til 2007 var det 32.000 flere med innvandrerbakgrunn som kom ut i jobb. Sysselsettingen økte med seks prosent.

- Integreringen går i hovedsak i riktig retning. Mangfoldet er større, og flere er i jobb og klarer seg selv, sier Osmund Kaldheim, direktør i IMDI.

Les mer hos IMDI
Les mer hos Klassekampen

Legg til kommentar