Innvandrere, antirasisme

Innvandrerkvinner: Ressurssterke samfunnsdeltakere

Store ressurser blant innvandrerkvinneneInnvandrerkvinner deltar på flere samfunnsområder i like stor eller større grad som resten av befolkningen. Stikk i strid med bildet av undertrykte innvandrerkvinner.

Innvandrerkvinnene:

- Tar høyere utdanning
- Er flittige enterprenører
- Bruker stemmeretten
- Er engasjert i politikken

Likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås mener dette tydelig viser hvor store ressurser som finnes blant innvandrerkvinnene i Norge. – Disse tallene gir en sårt tiltrengt nyansering av bildet som ofte skapes av undertrykte innvandrerkvinner som lever på siden av det norske samfunnet. Fakta viser at det finnes mange ressurssterke kvinner som deltar aktivt i samfunnet, sier hun til Dagsavisen.

Les mer i Dagsavisen
Les også: Fr.Ps kvinnepolitikk hindrer integrering

Kommentarer   

0 #1 hamid 07-03-2009 22:45
Det er helt riktig at du sier det. Det er bare at folk som deg bringer sanhetensbilde over den feilaktig og skjeve bilde som Frp skaper.
Det det ligger enorm resurser hos innvandrerkvinn er.Det er mange innvandrerkvinn er som sletter i næringslivet og det er ingen som tar opp den debaten i media i stedet for f.eks.hijab saken.Men det er viktig at samfunn tar ansvar for å hjelpe innvandrerkvinn ene med å komme i arbeid.
Så det er veldig bra Johansen at er aktiv med sakene som er viktig for hver enkelte.
takk for at du sender til meg og andre viktig malier.

Legg til kommentar