Innvandrere, antirasisme

Bosetting av flyktninger i Oslo

Bosetting av flyktninger i OsloOslo kommunens manglende vilje til å imøtekomme Statens anmodning om bosetting av flyktninger synes å være resultatet av spesielt tre (lokale) forhold:

- Fremskrittspartiets innflytelse på vedtakene gjennom sin ideologiske og restriktive tilnærming til integreringspolitikk, og deres reele makt gjennom byrådsdeltakelse.

- Sekundærflytting og annen innvandrertilstrømming. Oslo har en spesielt stor andel av denne tilstrømmingen og dette gjør kommunen mindre villig til å motta ytterligere flyktninger gjennom statens anmodninger.

- Boligtilgang på bydelsnivå. Flaskehals som forsinker og vanskeliggjør bosettingsarbeidet. Byrådet benytter dette som grunnlag for restriktive vedtak. Dette går fram av Zeshan Shakars masteroppgave i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo.

Les oppgaven
(pdf-dokument. Hvis problem; høyreklikk, last ned til egen maskin, og hent opp filen derfra)

Kommentarer   

0 #1 N 18-05-2009 15:09
Jeg er enige om de tre områder som motvirker vårt arbeid med bosetting av innvandrere i våre respektiver bydeler. Men du er sikkert klar over at bydel Alna er blant de få bydeler/kommune r i Norge som har oppnådd de måltallene krevd av IMDI. Vi bruker helt annet tilnærming til bosettings problematikken, vi bruker aktivt privat markedet og i de siste årene har vi både bosatt vår kvota og sekundær bosettere. Vi er stolt av hva vi har oppnådd og IMDI har anbefalt de andre kommuner/bydele r bruke vår modell.
0 #2 Zeshan Shakar 18-05-2009 20:11
Dette høres veldig interessant ut. I de bydelene jeg undersøkte var det til dels stor skepsis til å benytte private boliger i bosettingsarbei det. Noe som medførte avhengighet ifht kommunale boliger, og igjen, lang ventetid.
Det er også interessant å høre du nevner sekundærflytted e, som jo mange bydeler helst lar være å inkludere (så fremst de ikke har rett på intro-program)
0 #3 Zeshan Shakar 18-05-2009 20:17
Dette er svært interessant. I de tre bydelen jeg undersøkte var det til dels stor skepsis til bruk av private boliger, noe som medførte en avhengighet ifht kommunale boliger, og lang ventetid. Kommunen (byrådet)har jo oppfordret til mer bruk av private boliger.
Også interessant det du skriver om sekundærflytted e, var en del skepsis her til å inkludere disse i bosettingsarbei det, så fremst de ikke hatt rett på intro-program.

Legg til kommentar