Innvandrere, antirasisme

Bosetting av flyktninger i Oslo

Bosetting av flyktninger i OsloOslo kommunens manglende vilje til å imøtekomme Statens anmodning om bosetting av flyktninger synes å være resultatet av spesielt tre (lokale) forhold:

- Fremskrittspartiets innflytelse på vedtakene gjennom sin ideologiske og restriktive tilnærming til integreringspolitikk, og deres reele makt gjennom byrådsdeltakelse.

- Sekundærflytting og annen innvandrertilstrømming. Oslo har en spesielt stor andel av denne tilstrømmingen og dette gjør kommunen mindre villig til å motta ytterligere flyktninger gjennom statens anmodninger.

- Boligtilgang på bydelsnivå. Flaskehals som forsinker og vanskeliggjør bosettingsarbeidet. Byrådet benytter dette som grunnlag for restriktive vedtak. Dette går fram av Zeshan Shakars masteroppgave i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo.

Les oppgaven
(pdf-dokument. Hvis problem; høyreklikk, last ned til egen maskin, og hent opp filen derfra)