Innvandrere, antirasisme

Videregående skole: Norskfødte jenter med innvandrerforeldre scorer best

Videregående skole: Norskfødtejenter med innvandrerforeldre scorer bestNorskfødte jenter med innvandrerforeldre i Oslo gjør spådommer og sosialstatistikk til skamme. Foreldrene er innvandrere i Norge, fra henholdsvis Marokko og Pakistan. De er født og oppvokst på Oslos østkant, i nærmiljøer som kommer dårligst ut i Norge når det gjelder sosiale problemer, arbeidsledighet og lav utdannelse. Likevel danker de ut sine medelever i resten av Norge når det gjelder å fullføre videregående skole.

79 prosent av alle jenter med innvandrerbakgrunn i Oslo som er født i Norge, fullfører videregående skole, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå.  Dermed scorer de også bedre enn landsgjennomsnittet, hvor bare 69 prosent av alle elevene fullfører. De kommer også bedre ut enn sine etnisk norske medsøstre, skriver Aftenposten.

Les mer i Aftenposten
Les rapporten fra Statistisk Sentralbyrå

Kommentarer   

0 #1 Daniel 20-07-2009 09:43
Det blir vel mer riktig å sammenligne med snittet i Oslo, og kanskje med snittet for ikke-innvandrer e, enn å sammenligne med Norge totalt?
Av det jeg kom frem til var det ingen "utdanking", men heller ganske jevnt, med + på "uten innvandrerbakgr unn". Det som trekker ned er dessverre gutter med innvandrerbakgr unn hvor en bør sette seg ned og jobbe mot en bedring.
0 #2 ØJ 21-07-2009 01:11
Noe av det mest interessante ved denne undersøkelsen er at den bekrefter funn fra PISA-undersøkel sen som går ut på at innsatsvilje og motivasjon er en veldig viktig faktor for å forklare norske skoleelevers prestasjoner.

Når Clemet og andre Høyre-krefter påstår at norsk skole ikke virker utjevnende, så er dette altså en sannhet med modifikasjoner. Elever som er motiverte, får den nødvendige støtten for å komme seg gjennom utdanningssyste met.
0 #3 FH 21-07-2009 13:02
Tusen tall for det gode informasjonene .Jeg er en mor med innvandrerbakgr unn og trengte å høre dette. Vi ønsker våre barn det beste og derfor flyktet vi og mistet alt som betyr for noe mennesker. Jeg og alle andre mødre gjør sikkert alt som vi makter for at de lykkes. Forresten, hijab stopper ikke hjernen av å fungere som den skal,men gir sjelen fred til å tenke på livet. Gud velsigne oss alle og vårt Norge.
0 #4 K 21-07-2009 14:58
Ja, den beste eleven på Heltberg i år var også pakistaner (mannlig) så vidt jeg vet. De unge innvandrerne virker å møte et vannskille, ut fra avisenes beskrivelser.

Enten blir de dropouts (mest menn) eller veldig dyktige (mest kvinner). Og da er det vel interessant å se nærmere på hva forskjellen mellom de veldig dyktige og dropouts består i?

Legg til kommentar