Innvandrere, antirasisme

Videregående skole: Norskfødte jenter med innvandrerforeldre scorer best

Videregående skole: Norskfødtejenter med innvandrerforeldre scorer bestNorskfødte jenter med innvandrerforeldre i Oslo gjør spådommer og sosialstatistikk til skamme. Foreldrene er innvandrere i Norge, fra henholdsvis Marokko og Pakistan. De er født og oppvokst på Oslos østkant, i nærmiljøer som kommer dårligst ut i Norge når det gjelder sosiale problemer, arbeidsledighet og lav utdannelse. Likevel danker de ut sine medelever i resten av Norge når det gjelder å fullføre videregående skole.

79 prosent av alle jenter med innvandrerbakgrunn i Oslo som er født i Norge, fullfører videregående skole, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå.  Dermed scorer de også bedre enn landsgjennomsnittet, hvor bare 69 prosent av alle elevene fullfører. De kommer også bedre ut enn sine etnisk norske medsøstre, skriver Aftenposten.

Les mer i Aftenposten
Les rapporten fra Statistisk Sentralbyrå