Innvandrere, antirasisme

Islam krever lovlydighet

Islam krever lovlydighetDet er gode grunner til å være kritisk til en utvidelse av religionens rolle i samfunnet. Islams syn på kvinner er ett eksempel. At rasjonelle argumenter i en offentlig debatt må vike for «tro» er et annet. Likevel, uansett hva man ellers måtte mene om religion generelt og islam spesielt: Unge muslimske menns kriminalitet i Norge har lite å gjøre med deres religion. Islam er ikke en drivkraft til kriminalitet, men en inspirasjon til å leve lovlydig, skriver Sveinung Sandberg i en kronikk i Aftenposten.

Les mer 

Legg til kommentar