Innvandrere, antirasisme

Hvordan ta innvandringsdebatten?

Hvordan?Hvordan skal vi forholde oss til en debatt som i stor grad foregår på Frps premisser? Hvordan setter vi dagsorden i innvandrings- og inkluderingsspørsmål? Her er Gulay Kutals PowerPoints for hennes innledning i SVs landsstyre søndag.

Les PowerPoint (hvis problemer, høyreklikk og last ned til egen maskin)

Kommentarer   

0 #21 Rune Berglund Steen 06-12-2009 16:37
Jeg synes Gülay Kutals presentasjon er utmerket! Når det gjelder hennes premiss, er det ingen tvil om at debatten i økende grad foregår på FrPs premisser. I den grad noen ikke ser dette, kan det være fordi FrPs tankegods har blitt så "mainstream" at man knapt kan forestille seg lenger hva alternativet til FrPs tankeverden skulle være.

Det tydeligste eksempelet er kanskje at det har blitt en etablert sannhet som knapt trenger begrunnelse at integreringen er mislykket, selv om de fleste statistiske indikatorer viser at det generelle bildet er et ganske annet. At problemer finnes, er langt fra nok til å si at integreringen som sådan er mislykket - men det har det blitt.

Vi ser det også i asyldebatten, hvor regjeringen har overtatt FrPs meget desavuerende retorikk. Per i dag kommer det store flertallet av asylsøkerne fra verdens verste krigsområder og totalitære regimer. I en situasjon hvor hele 70 prosent av asylsøkerne kommer fra Afghanistan, Irak, Somalia, Eritrea, Iran og de palestinske områdene, snakker regjeringen kontinuerlig om de store ankomstene av asylsøkere uten beskyttelsesbeh ov. Og da har jeg ikke regnet med Sri Lanka, Tsjetsjenia, Etiopia...

Både regjeringen, NRK og Dagsavisen har også overtatt det svært desavuerende uttrykket "grunnløse asylsøkere" fra høyresiden. Juridisk gjelder uttrykket ”grunnløse asylsøknader” kun søknader fra asylsøkere som ikke har hatt en relevant grunn til å søke asyl (eksempelvis en del av asylsøkerne fra Bulgaria og Romania for noen år siden, som mange av dem kun var ute etter jobb). Per i dag brukes det derimot helt feilaktig om avviste krigsflyktninge r fra Somalia, Afghanistan og Irak. Faktum er at det kommer så godt som ingen personer med juridisk sett ”grunnløse søknader” til Norge i dag. Det er likevel ikke til hinder for at uttrykket gjennomsyrer hele debatten, også i de liberale mediene. Situasjonen er at stadig flere snakker tenker puster FrP, på tvers av det politiske spekteret, uten engang å merke det.

Forslaget om å ta seg av flyktninger i nærområdene har heller ikke blitt klokere bare fordi det er Storberget som nå sier det. Har noen spurt nærområdene? Og har noen sjekket et kart, for å se at det nødvendigvis finnes egnede nærområder? Jeg besøkte for noen år siden flyktningleiren e i Tjsetsjenias nærområde, Ingusjetia. Det var like før russiske myndigheter begynte å stenge flyktningleiren e og drive flyktningene videre.

Jeg vet at SV nå ønsker å holde asyldebatten atskilt fra integreringsdeb atten, men de er for tett forbundet til at det uten videre kan gjøres. Den massive negative og mistenkeliggjør ende retorikken rettet mot asylsøkere preger offentligheten som sådan, og vil nødvendigvis også påvirke integreringsdeb atten.

Legg til kommentar