Innvandrere, antirasisme

Hvordan ta innvandringsdebatten?

Hvordan?Hvordan skal vi forholde oss til en debatt som i stor grad foregår på Frps premisser? Hvordan setter vi dagsorden i innvandrings- og inkluderingsspørsmål? Her er Gulay Kutals PowerPoints for hennes innledning i SVs landsstyre søndag.

Les PowerPoint (hvis problemer, høyreklikk og last ned til egen maskin)