Innvandrere, antirasisme

Flyktninger: Tar Oslo sitt ansvar?

Flyktninger: Er Oslo den åpne og inkluderende by?Er Oslo den åpne og inkluderende by som man gjerne velger å omtale seg som i de vakre festtaler? Jeg har sendt fram dette spørsmålet som Byrådet skal besvare overfor bystyret:

"Dagsavisen skrev 28. desember 2009 en sak om enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger som venter på å bli bosatt i kommunene. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, IMDI, opplyser at 450 barn som er innvilget opphold i Norge, venter på å bli bosatt. Det er også et stort behov for å få bosatt øvrige flyktninger. 

På denne bakgrunn bes byrådet svare på følgende:  

1.  Tok Oslo i 2009 i mot det antall flyktninger som ble vedtatt i bystyret? 

2.   IMDI sendte i høst en oppfordring til 300 av landets kommune om å bosette flere, som et engangstiltak. Er Oslo av de kommuner som har fått en slik anmodning? Hvis ja, hva har kommunen svart?"

Les artikkelen i Dagsavisen

Kommentarer   

#1 Wenche Fossen 10-01-2010 21:44
Oslo bør sjølvsagt ta ansvaret sitt. Men vi som bur her, må også våge å kveste (verbalt) tullingar som driv med håplause ting, om dei er såkalte nordmenn eller kjem andre stader frå

You have no rights to post comments